Ny kampanj ska bromsa butiksdöden – 40 städer krokar arm

"Tydligt samband mellan städers utveckling och konsumenters val".

Butiksdöd och allt mer folktomma stadskärnor är ett problem i hela landet. Nu ska ett nytt projekt synliggöra och uppmärksamma problemen i en kommande rikstäckande kampanj.

Över 40 städer går samman för att sätta fingret på konsumenternas miljöpåverkan – och möjligheter att påverka stadskärnor i en positiv riktning genom att göra aktiva val, heter det. Projektet ska bland annat fokusera på de negativa följderna av att klicka hem varor från utlandet, enligt ett pressutskick.

Annons

Problemet är att kunden ofta inte är medveten om hur deras val faktiskt påverkar deras egen närmiljö på sikt, när de klickar hem en vara från ett annat land. Att det till exempel innebär färre arbetstillfällen och missade skatteintäkter, som bland annat går till vår välfärd. Jag önskade en informativ kampanj som skulle upplysa och skapa medvetenhet, utan att skriva någon på näsan, säger initiativtagaren Marie Strinnholm, som driver modebutiken Popolino i Malmö.

Marie Strinnholm tog kontakt med sin lokala cityorganisation i Malmö. Därefter kopplades landets nationella nätverk av cityorganisationer in. Sedan skapades en arbetsgrupp med representanter från både större städer och mindre orter.

Konsultjätte bidrar

Projektet ska utarbeta en informationskampanj som både ska innehålla texter och filmer. Målet är att berätta vad lokal konsumtion innebär för skatteintäkter, arbetstillfällen och miljön. Men också vad ett lokalt utbud av exempelvis butiker och restauranger betyder för en stadskärna. Kanadensiska konsultjätten WSP:s svenska kontor ska också bidra med insikter, enligt pressmeddelandet.

Vi på WSP är vana vid att arbeta med nationell statistik, men det var en utmaning att få fram underlag för just stadskärnornas påverkan/effekt. Nu när vi lyckats extrahera dessa data ser vi tydligt sambanden mellan städers utveckling och konsumenters val, säger Fredrik Bergström ek. dr. och affärsområdeschef på WSP.

Kampanjen lanserades officiellt i går den 9 november. Framöver ska den visas i olika digitala medier, exempelvis på lokaltidningars sajter. Men budskapen ska även exponeras på annonsplatser i stadskärnor. Det ska även skapas en särskild webbsida.

Annons