Ny megaförlust för kedjan – tappade 198 miljoner

Men tydlig förbättring mot året innan.

Plantagen kämpade med ännu en tung förlust, visar siffror från ägaren Ratos rapport för det första kvartalet.

Plantagen, Q1 2024:

Annons
  • Omsättning: 552 miljoner kronor (542)
  • EBITA, justerad: -198 miljoner (-215)

Trots de röda siffrorna var det ändå en märkbar förbättring mot samma period 2023 för växtkedjan. Och det i det säsongsmässigt svagaste kvartalet under året för bolaget.

Resultatförbättringen drivs av de högre försäljningsvolymerna, samt ett påbörjat besparingsprogram som kommer att fortlöpa under året, skriver man i rapporten.

För Ratos andra bolag i konsumentsegmentet, KVD där användare köper och säljer begagnade bilar på nätet, gick det klart bättre på resultatsidan.

De ökade omsättningen från 288 till 291 miljoner och gjorde en vinst på 4 miljoner kronor.

Annons