Ny rapport avslöjar Europas starkaste e-handelsmarknader

300 miljoner konsumenter har handlat på nätet.

PostNord har återigen tagit tempen på den europeiska e-handelsmarknaden i en ny upplaga av rapporten E-commerce in Europe 2021, en undersökning fraktbolaget genomfört sedan 2014.

Även om Sverige är i den absoluta toppen när det till exempel kommer till andelen av befolkningen som e-handlar så är vi förstås ändå en liten fisk i e-handelsdammen Europa.

Annons

PostNord pekar ut Tyskland och Storbritannien som Europas starkaste e-handelsmarknader, vilket dock inte är en nyhet. Men under det senaste året har 62 miljoner tyskar och 49 miljoner britter handlat online, vilket förstås gör dem till mycket attraktiva marknader.

Mindre aktiva e-handelsmarknader, och längst ner på listan över andelen konsumenter som e-handlar, hittar vi länder som Polen, Spanien och Italien. Men även om andelen är låg så är det exempelvis 40 miljoner konsumenter i Italien som handlar online, jämfört med 7,6 miljoner i Sverige.

Något annat att ta i beaktning är förstås också hur mycket konsumenterna lägger i genomsnitt på att e-handla per år. Där ligger Tyskland och Storbritannien återigen bra till med ett snitt på över 2000 euro per år. Danmark tar dock kronan med ett snitt på 2916 euro, vilket kan jämföras med 1932 euro i Sverige. Polen hamnar längst ner på listan med 1296 euro per konsument och år.

Totalt i hela Europa så ska det finnas 297 miljoner e-handelskonsumenter, enligt PostNords undersökning. Dessa spenderar totalt 465 miljarder euro per år online.

Andelen européer som e-handlar har ökat konstant under pandemin men andelen som e-handlar från utlandet har minskat.

Gränshandel har däremot minskat jämfört med förra året. 216 miljoner konsumenter sägs ha gjort gränsöverskridande onlineköp. Pandemin innebar nedstängningar och problem med varuförsörjningen, särskilt från Asien. Sjukdomsutbrott stänger ned hamnar, och containerbrist har skapat mycket kaos i logistikkedjorna, skriver PostNord i rapporten.

De mest populära länderna att handla ifrån ska vara Kina, Storbritannien, USA och Tyskland, med bred marginal.

Länder där konsumenterna speciellt talat om ett ökat e-handlande under pandemin ska vara Spanien, Storbritannien och Italien. Där Storbritannien står ut då Spanien och Italien naturligt jobbat sig upp från lägre nivåer under pandemin. Främst ska det vara yngre konsumenter som ökat sin online-shopping den senaste tiden.

Annons

En annan intressant fråga som PostNord ställde var hur mycket konsumenterna tror att de kommer att e-handla efter pandemin. De flesta länder verkar ha ungefär lika många som tror att de kommer e-handla mer jämfört med att e-handla mindre. Några länder står dock ut där det i Polen, Spanien och Italien verkar finnas ett stort intresse för att e-handla mer framöver. Vilket kan jämföras med kontrasten Nederländerna, Belgien och Tyskland där fler tror sig vilja e-handla mindre framöver.

Detta är förmodligen eftersom till exempel Tyskland är relativt traditionella och många fortfarande föredrar att handla i fysiska butiker, konstaterar PostNord i rapporten.

 

Annons