Nya affären räddar Odd Molly – vänder till vinst

Ska dela upp bolaget i två.

Under det senaste kvartalet har Odd Molly sparat 11 miljoner kronor, det redovisar man i samband med en delårs- och kvartalsrapport. Ackumulerade besparingar hittills uppgår till 83 miljoner kronor och enligt bolagets åtgärdsplan var målet att spara 85 miljoner på helårsbasis. Nu ska man alltså försöka spara två miljoner till under de kommande månaderna.

Ytterligare besparingar har implementerats och bolaget har tagit del av statligt stöd i form av korttidspermittering, reducerade sociala avgifter och uppskjutna skattebetalningar, skriver Odd Molly.

Annons

Modeföretaget meddelar även att man har lyckats vända det negativa rörelseresultatet. Det vände från en förlust på minus 9,3 miljoner kronor under tredje kvartalet i fjol, till plus 13,7 miljoner i år. Det förklaras av de senaste fastighetsförvärven som företaget har börjat med.

LÄS ÄVEN: Odd Molly ökar aggressivt närvaron som fastighetsaktör – äger 7 lokaler

Omsättningen sjönk däremot under perioden med 23 procent och landade på 59,2 miljoner kronor.

Under det tredje kvartalet påverkades resultatet positivt med 18,2 miljoner kronor från värderingen av de förvärvade fastigheterna, skriver vd:n Jennie Högstedt Björk i rapporten.

Försäljningen i kvartalet dämpades något av försenade leveranser kopplat till pandemin, vilket gjorde att vi inte kunde släppa nyheterna i den takt vi planerat. Vi har istället släppt mer nyheter i slutet av september och oktober vilket lett till en positiv utveckling av försäljningen i vår webbshop i början av det fjärde kvartalet.

Odd Molly har som sagt startat upp en fastighetssatsning under 2020. Hittills har bolaget förvärvat sju lokaler och så sent som i onsdags förvärvade företaget ytterligare sju logistikfastigheter samt "ett större markområde". Nu har man alltså lagt vantarna på totalt 14 fastigheter och ett markområde.

De senaste fastigheterna består av fyra lokaler i Borås, två i Vaggeryd i Jönköpings län och en fastighet i Malmö. Efter genomförda transaktioner kommer Odd Mollys fastighetsbestånd att uppgå till 900 miljoner kronor och antalet kvadratmeter ha ökat till 119 000 kvadratmeter. Nu planerar man att dela upp bolaget i två delar för att separera mode från fastigheter.

Verksamheten utvecklas i en snabb takt både vad gäller mode och fastigheter. För att skapa optimala förutsättningar för de båda verksamheterna att fortsätta utvecklas utvärderar vi en tydlig operationell, organisatorisk och legal uppdelning mellan mode och fastigheter. Den strategiska utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag, fortsätter Jennie Högstedt Björk.

Annons

Den 1 september bestämde styrelsen sig för att genomföra en riktad kontant nyemission, till en grupp internationella investerare, vilken tillförde bolaget 27,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Någon vecka senare genomförde man även en garanterad företrädesemission om cirka 110 miljoner kronor och riktade emissioner om cirka 135 miljoner.

Vi stärker också koncernens finansiella förutsättningar via kontanta nyemissioner som ger oss bättre möjligheter att satsa ytterligare både inom fastighetsverksamheten och modeverksamheten.

Sedan januari till september har Odd Mollys omsättning minskat med 27 procent och landat på totalt 164 miljoner kronor. Rörelseresultatet har påverkats positivt men ligger fortfarande på minustal. Det summeras det till minus 1,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 44,7 miljoner kronor under samma period förra året.

Annons