Nya brevförslaget fick skarp kritik – myndigheten slår tillbaka

"Servicen måste vara ändamålsenlig".

Upp till 200 meter från hemmet ska Postnord kunna samla alla leveranser av brev och paket på en och samma plats om du bor i en tätort. Det kan vara genom att helt enkelt samla brevlådor i ett kluster, eller placera ut bostadsnära paketboxar. På så sätt ska man spara både tid och pengar, när brevutdelningen faller.

Det förslaget har Post- och telestyrelsen (PTS) nu lämnat in och Postnord är peppade på idén. Det har däremot stött på hård kritik från både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Nu förklarar PTS varför man väljer att ge grönt ljus för den här utvecklingen.

Annons

Först och främst är förslaget i ett tidigt skede, där vi vill få in mycket synpunkter från flera aktörer som fastighetsägare, kommuner, myndigheter och konsumentföreträdare. Det här förslaget vi ser framför oss är framåtblickande och för att möjliggöra flytt av lådor krävs markägares godkännande, för att i befintlig bebyggelse i tätort göra det möjligt att samla ihop postlådor, installera eventuella postboxar eller liknande. Det krävs mycket samarbete, även från kommuner och i stadsplanering. Det är viktigt att PTS föreskrifter inte hindrar en sådan utveckling, säger Emma Maraschin, chef på enheten för postfrågor hos PTS, till Ehandel.

Det är alltså inte något som kommer att ske imorgon. Tidigast 2023 beräknas man kunna ro i land detta, om tillräckligt många aktörer är med på tåget. Och hittills har mottagandet kantats av stor skepsis.

Hur tänker ni till exempel kring säkerhetsaspeketen, när man inte får brev och paket direkt till hemmet, utan i nära anslutning till det?

En sådan här förändring ställer så klart höga krav på säkerhet och personlig integritet. Och för det stora flertalet tror vi att det är mer ändamålsenligt att istället för att ta sig till olika ombud få sina paket i en mer nära anslutning till hemmet.

Sen måste man även hitta säkerhetsrutiner vad gäller vissa varuförsändelser. Det är många värden som delas ut i både brev och paket. Här måste man se till att den som delar ut till exempel måste få en elektronisk kvittens när paket hämtas ut. Men det är en teknisk utveckling som är fullt möjlig och en föreskrift ska inte hindra en sådan utveckling.

Ska inte en föreskrift just hindra en sådan utveckling om den är till det sämre? Både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har ju varit väldigt kritiska till förslaget.

Nej, jag tror inte att Fastighetsägarna har läst ordentligt. PTS förtydligar vilken kommunikation Postnord kommer att behöva ha med postmottagarna och markägarna. Vad gäller utdelningsplikten kommer det i praktiken inte att bli någon större förändring mot hur det är i dag. Och när de sker en utveckling behöver det ske i samråd med postoperatören som vill göra förändringen, säger Emma Maraschin och fortsätter:

I och med den ökade e-handeln, som från att ha haft ett avsändarperspektiv nu har ett större mottagarperspektiv där mottagaren har stora önskemål på sina leveranser, kan man som Bostadsrättsförening profilera sig här. Precis som man jobbar med andra gröna frågor, som ger en högre levnadsstandard på lång sikt och gynna mottagarna. PTS följer samhällets utveckling.

Annons

Tror på hård konkurrens

Samtidigt som den ordinarie brevutdelningen sjunker så har varubreven ökat stadigt i och med den växande e-handeln. Men trots det bedömer man alltså att det på längre sikt inte finns ett tillräckligt värde i utdelning varje dag, eller att brev, varubrev och paket levereras direkt i exempelvis ett brevinkast.

Att medborgarna ska betala för till exempel utdelning varje dag, eller att brevbärarna ska behöva ta sig till varenda postlåda och brevinkast ser man kostar för mycket i tid och pengar när man ser till samhällsutvecklingen som pågår.

Postnord har ändå ett viktigt samhällsuppdrag och flera upplever att man skalar tillbaka delar av det, ni ser inte att det är så?

Jag tror att man får gå tillbaka till sig själv här. Det stora flertalet, med undantag för vissa, använder inte brevet som kommunikation idag. Sen finns det vissa som vill ha samma service som alltid, men i våra undersökningar ser vi att det inte är många som förväntar sig att få ett brev i postlådan varje dag. Däremot ser vi att fler behöver ta sig till postombud för att hämta sina försändelser. Så vi tror att det här är en förändring som vi medborgare driver och servicen måste vara ändamålsenlig.

Men varubreven ökar ju ordentligt, det kan inte väga upp för de förlorade traditionella breven på sikt?

Varubreven tror vi att det kommer att vara stor konkurrens kring framöver. Och konkurrens är den bästa regulativa åtgärden, så den vill vi främja och driva på från myndighetens sida, avslutar Emma Maraschin.

LÄS ÄVEN: Postnord positiva till nya brev- och paketförslaget: ”Blir tydligare”

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!