Nya förenklade momsregler på gång – e-handlarna jublar

EU-momsen ska bli mer enhetlig.

I dag är det ganska jobbigt att hantera momsen om du säljer till flera olika EU-länder. Anledningarna till detta är flera men framför allt är inte reglerna enhetliga så olika länder har lite olika krav.

Digitala tjänster har dock, vad vi förstår, haft det lite lättare för sig där man helt enkelt kunnat betala in momsen i ett land och så har skattemyndigheten i det landet skött resten.

Annons

Nu kommer även fysiska varor att bakas in i dessa förenklade regler och de hamnar under det nya regelverket som kommer att kallas One Stop Shop (OSS) inom EU. Det skulle ha trätt i kraft den första januari i år men har sedan flyttats fram. Nu går det att läsa följande hos Skatteverket:

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Ytterligare information kommer att publiceras under året.

Som vanligt när alla länder ska samarbeta så kan diverse deadlines förflyttas, precis som med betalningsdirektivet PSD2. One Stop Shop är dock på gång och det kommer, utöver att låta e-handlare sköta EU-moms via Skatteverket, även att sättas upp ett generellt omsättningstak för när man ska börja betala in moms till andra länder.

Sverige har idag en omsättningströskel för varuhandel om 320 000 kronor. Vilket betyder att utländska e-handlare som säljer för mer än detta belopp till Sverige måste registrera sig för svensk moms. Olika länder har också olika omsättningströsklar men detta ska med de nya reglerna ändras. Alla EU-länder kommer nu att ha ett omsättningstak på 10 000 euro, något som Sverige verkar ha spikat vid 99 680 kronor.

Ny tröskel på 99 680 kronor

Säljer du varor för över 99 680 kronor till andra EU-länder så måste du precis som tidigare antingen momsregistrera dig i alla dessa, när du överstiger tröskeln, eller registrera all din försäljning till de länderna via One Stop Shop-systemet som kommer att finnas tillgängligt via Skatteverket. Vad vi förstår byter det gamla systemet för digitala tjänster Mini One Stop Shop (MOSS) namn till One Stop Shop (OSS).

Det senare alternativet är förstås det som fått flera e-handlare att jubla, att man nu kan slippa individuell momsregistrering i varje land. De som redan idag är momsregistrerade i andra länder ska även kunna avregistrera sig där och gå över till OSS-systemet.

Håll utkik på Skatteverket för mer information inför den 1 juli 2010.

Annons
Annons