Nytt mardrömsår – de förlorade 217 miljoner: ”Negativa händelser”

Men nu tror man på vändning i år.

Ordentligt sjunkande försäljningssifror, från 640 till 508 miljoner kronor, och en förlust på 198,5 miljoner. Det var mardrömsåret 2022 som initierade ett rejält sparpaket hos mobilskalsjätten Ideal of Sweden, där runt 30 medarbetare sades upp.

Trots detta visar det sig att 2023 blev en ännu svettigare tillvaro för bolaget. Omsättningen rasade ytterligare, till 408 miljoner kronor, och det samtidigt som förlusten ökade till -217 miljoner, rapporterar Breakit.

Annons

Bolaget har påverkats av en drös negativ händelser i omvärlden. Oroligheter i Europa och pågående konflikt i mellanöstern har slagit mot leverantörerna, som i sin tur lett till att mycket fokus lagts på att säkerställa råvarupriser och alternativa transportvägar. Det har även gjort att köpkraften hos konsumenterna minskat. Att den svenska kronan försämrats har också påverkat marginalerna negativt, skriver Ideal of Sweden i årsredovisningen.

Man har därför vidtagit en hel rad åtgärder för att kapa kostnader, som att lämna olönsamma marknader och stänga butiker. Bolaget har även fått ett aktieägartillskott på 253 miljoner kronor för att kunna fortsätta omställningsresan.

För trots det tunga fjolåret tror man sig kunna lämna de röda siffrorna bakom sig i 2023 och vända till svarta siffror redan i år.

Bedömningen är att koncernen har tillräckligt med likviditet och eget kapital som erfordras för verksamheten till den tidpunkt då koncernen har återgått till lönsamhet vilket väntas ske under 2024, skriver de i årsredovisningen.

Annons