Ökad e-handel kan leda till färre transporter: ”Ett komplext system”

Genombrott i forskningen.

E-handeln brukar förknippas med logistik och det har ofta gjorts gällande att ökad e-handel innebär ökade transporter. Nu visar det sig att det i själva verket kan vara tvärtom.

Enligt en undersökning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, kan den ökade e-handeln mycket väl leda till en mer hållbar konsumtion. Detta eftersom större volymer kan föra med sig effektiviseringar i logistikkedjan samt att färre väljer att använda egen bil. Studien, som finansierats av Energimyndigheten, slår fast att den största potentialen för energieffektiviseringar finns i den sista delen av transporten, det vill säga inom last mile.

Annons

Studien visar att det är nu, när e-handel utvecklas kraftigt, som det också är möjligt att skapa erbjudanden som både är attraktiva för kunderna och långsiktigt hållbara. Lösningar som fungerar vad gäller lönsamhet, energiåtgång vid transporter, tillgänglighet för kund och så vidare, skriver VTI i ett pressmeddelande.

Dagens lösningar - "lite för bra"

Det är dock inte självklart att ökad e-handel per automatik leder till ökade effektiviseringar. För att nå en mer hållbar logistik krävs det att konsumenterna visar upp en mer flexibel sida.

Kanske är de lösningar som vi som kunder har tillgång till idag lite ”för” bra och bekväma. För att e-handeln ska bli långsiktigt hållbar kan vi behöva acceptera att vi till exempel måste ha lite längre framförhållning och planera våra inköp mer, säger Jenny Karlsson, forskningsledare på VTI, i en kommentar.

En annan utmaning är att vad som är hållbar logistik varierar beroende på geografisk plats. I tätorter, där många personer bor på en liten yta, kan hemleveranser fungera bra. På andra håll kan Click & Collect, till exempel i form av paketskåp eller ombud, vara ett bättre alternativ. Både hemleveranser och Click & Collect bidrar dock till ett minskat antal bilresor, enligt den nya studien.

Det är ett komplext system. Vilka lösningar som fungerar bäst beror på sammanhanget. I vår studie pekar vi på olika nyckelfaktorer som är viktiga för att hitta de lösningar som är mest energieffektiva, säger Jenny Karlsson.

Den aktuella studien, som i sin helhet heter "Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel genom transporteffektiv logistik och minskade bilresor", har främst undersök hur e-handeln inom livsmedel fungerar. Rapporten bygger på bland annat intervjuer med 21 organisationer och en undersökning med 3 000 konsumenter.

LÄS ÄVEN: Den långa vägen till hållbar frakt

Annons
Annons