Ökar med nära 30 procent – nu väntar internationell expansion

"En stabil grund att växa vidare på".

Horseonline, med e-handelsprofilerna Jörgen Bödmar, grundare av Nordic Nest, och Ola Fors, Patroner.se, som delägare, har släppt sina siffror för fjolåret. Och det är en stabil tillväxt bolaget kan visa upp.

LÄS ÄVEN: Horseonline hoppar högt – superprofilerna investerar

Annons

Nettoomsättningen ökade med hela 28 procent under året. Från 18,4 miljoner kronor 2021, till 23,6 miljoner 2022. På sista raden är det däremot inte lika munter läsning.

Resultatet, efter finansiella poster, landade på -2,9 miljoner. Att jämföra med -364 000 kronor föregående år.

2022 inleddes med fortsatt stadig tillväxt i bolaget men oförutsedda händelser i omvärlden präglade resten av året med lägre tillväxt. Prishöjningar i leverantörsledet, oförändrade marknadspriser till följd av hård konkurrens och en försvagad krona har påverkat resultatet negativt, skriver bolaget i rapporten.

Stark start på 2023

Den Kalmarbaserade e-handlaren verkar trots tuffa marginaler ha siktet inställt på fortsatt tillväxt. Horseonline lanserade nyligen sin första internationella e-handel, något som ska följas av landsspecifika satsningar med start i början av 2024.

I rapporten skriver bolaget även att 2023 går enligt plan, och att särskilt det första kvartalet levererat fina siffror.

KPI:erna pekar åt rätt håll både vad gäller lönsamhet och resultat. Inflyttning i nya lokaler sker under april och kommer ytterligare stärka bolagets leveranskapacitet och effektivitet.

Horseonline har nu en stabil grund att växa vidare på när det kommer till effektiva lokaler, digital infrastruktur och kvalificerad personal.

LÄS ÄVEN: E-handlaren rekryterar inför internationell expansion

Annons

Annons