Omsatte 6 miljarder – ”inte lyckats uppfylla våra förväntningar”

"Kan inte ignorera effekterna av coronaviruset".

Fenix Outdoor, den globala koncernen bakom bland annat Naturkompaniet och Fjällräven, redovisar sina siffror för sitt fjärde kvartal och helåret 2019.

Koncernens Q4 resulterade i en omsättning på 147 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 1,5 miljarder kronor. Omsättningen ökade med drygt 7 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet (EBITDA) steg med 11 procent under kvartalet och landade på 19,5 miljoner euro.

Annons

För helåret summerar företaget en omsättning på 607 miljoner kronor, cirka 6,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2018. Rörelseresultatet uppgick till 128 miljoner euro under 2019, jämfört med cirka 103 miljoner euro året innan.

När det kommer till koncernens online-affär skriver företaget att "webbförsäljningen visar en lägre genomsnittlig returandel".

Trots de stigande siffrorna är Martin Nordin, koncernens vd, inte helt nöjd med utfallet.

Året har varit utmanande ur ett antal perspektiv. Vädret har inte varit idealt i år ur ett handelsperspektiv. Detta kombinerat med produktåterkallelser och utmaningar inom IT och logistik gör att vi inte har lyckats uppfylla våra egna förväntningar, skriver han i rapporten.

Starten på att omstrukturera distributionskanalerna i vissa europeiska länder har också påverkat försäljningsutvecklingen negativt under det fjärde kvartalet.

Den svenska verksamheten står idag för 11,9 procent av den total helårsomsättningen, vilket kan jämföras med 12,2 procent under 2018.

Vi är försiktiga inför 2020. Vi står fortsatt inför utmaningar. Vi ser fram emot att lansera nya digitala plattformar och arbetar med att vitalisera organisationen för att stödja de nya sätten att göra affärer, skriver vd:n.

Något som företaget också tar upp i rapporten är det aktuella coronaviruset som har påverkat många globala bolag under den senaste tiden.

Annons

Vi kan naturligtvis inte ignorera effekterna av coronaviruset och de effekter som det kommer att få på världshandeln. Om corona-effekten fortsätter tror vi att det kommer att ha en övergripande negativ effekt på vår bransch från åtminstone två håll.

För det första kan minskningen av turism ge allvarliga effekter på detaljhandeln totalt sett. För det andra finns det en risk att det, om det pågår för länge, kommer att ha en negativ effekt på många delar av den asiatiska försörjningskedjan för Europa och Nordamerika. Även om vi är ganska oberoende i Kina så finns det en risk att den skulle kunna sprida sig till andra delar av Asien. Vi övervakar situationen noga och jag är övertygad om att vi är så förberedda vi kan vara. På grund av detta måste vi vara försiktiga i all vår verksamhet och vara beredda på nästan vad som helst, avslutar Martin Nordin.

Annons