Oroligt i handeln inför nästa år: ”Osäkerhet i pandemins spår”

Sällanköpsvaruhandeln rusar, men skakiga siffror inför 2022.

Avslutningen på 2021 med omikron och återinförande av restriktioner innebär fortsatt osäkerhet i ekonomin under 2022. Men BNP-prognosen för innevarande år är alltjämt positiv. Faktum är att HUI Research nu skruvar upp den till till 4,2 procent i fasta priser.

Återhämtningen har varit stark under de tre första kvartalen 2021. Under inledningen av hösten uppvisade flera indikatorer i näringslivet nya toppnoteringar. Dock följer osäkerheten i pandemins spår med in i 2022. Fortsatt leveransproblematik, oklara konsekvenser av virusvarianten omikron och frågetecken kring inflationen är ett axplock, säger Joakim Wiren, analytiker på HUI Research.

Annons

Trots alla utmaningar gick detaljhandeln starkt under det tredje kvartalet. Där justeras prognosen upp till 5 procent i löpande priser. Ännu bättre går det för sällanköpsvaruhandeln där prognosen tar ett rejält glädjeskutt till 8 procent i löpande priser.

Under det tredje kvartalet var försäljningstillväxten starkast i de branscher som gick svagare under pandemin, eller sociala branscher om man så vill, exempelvis klädhandel, skohandel och urhandel. När restriktionerna successivt lyftes under sommaren och hösten blev det friare att konsumera tjänster som exempelvis resor, hotell- och restaurangbesök. Detta tycks på kort sikt inte ha haft en negativ effekt på pandemins vinnarbranscher, vilket resulterar i den starka tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln som vi ser just nu, avslutar Joakim Wirén.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi 2021, prognos inom parentes:
BNP, fasta priser: 4,2 (3,7)
Hushållens konsumtion, fasta priser: 4,6 (4,0)
Total detaljhandel, fasta priser: 5,0 (3,5)
Dagligvaruhandel, löpande priser: 1,5 (1,5)
Sällanköpsvaruhandel, löpande priser: 8,0 (4,5)

Prognos 2022:
BNP, fasta priser: 2,8 (3,2)
Hushållens konsumtion, fasta priser: 3,5 (4,0)
Total detaljhandel, fasta priser: 3,0 (2,0)
Dagligvaruhandel, löpande priser: 3,0 (2,5)
Sällaköpsvaruhandel, löpande priser: 2,5 (2,0)

Utfall 2020:
BNP, fasta priser: -2,8
Hushållens konsumtion, fasta priser: -4,7
Total detaljhandel, fasta priser: 3,1
Dagligvaruhandel, löpande priser: 4,2
Sällaköpsvaruhandel, löpande priser: 2,3

Källa: HUI Research

Annons