Oväntat hög vinst för e-handlaren – trots minskad försäljning

Nya kunder gav klirr i kassan.

Försäljningen backade från 206 till 189 miljoner kronor under förra året. Men rörelsevinsten stärkes från 10,6 till 11,5 miljoner kronor. Det var facit när hemelektronikhandlaren 24.se summerade sitt 2023.

Något överraskande siffror även för e-handlaren själv.

Annons

Trots att marknadsläget allmänt är dystert inom fysisk handel och e-handel var räkenskapsåret 2023 framgångsrikt med hög omsättning och högre vinst än förväntat, skriver man i bokslutet.

De konstaterar att konsumenterna hållit betydligt hårdare i plånböckerna, jämfört priser i allt större utsträckning och att tiden det tar att nå slutet på en orders köpcirkel därmed förlängts. Men den räddande ängeln har varit det ökade ordervärdet.

Främst på grund av inflationen och med de stigande konsumentpriserna, skriver bolaget.

Den svaga kronan har också varit ett sänke, jämfört med pandemiåren 2020 och 2021 då man gör majoriteten av sina inköp utanför Norden. Marginalerna hade alltså kunnat se ännu bättre ut, om valutan gått bättre. Eller om prispressen i branschen inte varit så påtaglig.

Det har funnits en tröghet att fullt ut kompensera detta med prishöjningar, då många konkurrenter ligger kvar med låga priser och sämre marginaler. De ökade fraktkostnaderna på grund av inflationen och de höga drivmedelskostnaderna, som förblev höga under 2023, påverkade också resultatet negativt, skriver de.

Nya kunder strömmar till

Men det har också funnits en rad ljusglimtar som påverkat resultatet i positiv riktning.

Utmaningarna till trots har vi lyckats bibehålla en god lönsamhet tack vare stor tillströmning av nya kunder, men även genom interna förbättringar som inköp, logistik och packning. Under året har vi stärt vår lagerkapacitet och är nu rustade och förberedda för att hantera en ökning av försäljningen.

Allt sammantaget verkar man vara optimistiska inför fortsättningen. De förväntar sig att försäljningen hålls uppe och ser att sortimentet av tillbehör och reservdelar kan gå starkt, när fler reparerar hellre än köper nytt. Men också då det ekonomiska trycket väntas lätta, med en rad räntesänkningar.

Annons

Vi ser positivt på utvecklingen framöver och förväntar oss bibehållen eller ökad lönsamhet under 2024. Detta beror bland annat på att vår tillströmning av nya kundser som vill ha nyhetsbrev har varit större än väntat. Anskaffningsvärdet för dessa kunder över tid är lägre än övrig annonsering, då det alltid är fem gånger dyrare att skaffa en ny kund än att behålla befintliga.

Renoverar kundklubben

Och med det i åtanke har man även gjort särskilda insatser för att konvertera de nytillkomna kunderna till återkommande konsumenter.

Vi kommer att övergå till ett betydligt mer avancerat kundklubbsprogram i och med ett samarbete med Voyado. Detta möjliggör att vi kan bibehålla konkurrenskraftiga priser med bra lönsamhet och samtidigt stimulera tillväxten i vår kundklubb, med fler återkommande kunder, skriver de.

Annons