Över 3000 butiker i riskzonen för konkurs: “Alarmerande siffror”

Tusentals kan slås ut.

Svensk Handel varnar nu för att tusentals butiker kan slås ut. Anledningen är ökade hyreskostnader. Bara i januari ska hyrorna för kommersiella lokaler ha ökat med nära 11 procent.

Det är alarmerande siffror som framkommer. Hyrornas andel av omsättningen fortsätter att öka. Enbart inom kläd- och skohandeln ligger 3 100 butiker i riskzonen för att gå i konkurs eller försättas i rekonstruktion, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter:

Annons

Ett avgörande skäl till att många ändå klarar sig är dagens system med hyresrabatter. Det är en företeelse som ökar enligt de siffror vi presenterar i dag.

Hyran äter alltså upp en allt större del av marginalen för butikerna som nu är i riskzonen att helt enkelt försvinna. Och det ekonomiska klimatet hjälper givetvis inte till.

Detta är förstås särskilt allvarligt i en tid när handeln redan pressas av en kraftigt minskad efterfrågan, en svag valuta och andra stora kostnadsökningar. Vi ser även en överhängande risk för att årets KPI-indexering kommer att leda till stora hyresökningar då inflationen är fortsatt hög. Om regeringens och Riksbankens prognoser för KPI slår in kommer hyresökningen på tre år, 2022–2024, kunna uppgå till omkring 20 procentenheter, säger Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert med fokus på hyresfrågor.

Beklädnadshandeln ska vara värst drabbad där butikerna betalar 19 procent av sin omsättning i hyra. Motsvarande siffra i hem- och fritidshandeln är 10 procent. Detta bygger dock på data från 2021 och sedan dess har de flesta butiker fått ytterligare två hyreshöjningar.

Den samlade bild som framträder i sammanställningen av hyresdatabasen är dyster för butikerna. Relationen mellan hyra och omsättning fortsätter att försämras. Hyran äter upp en allt större del av marginalen, skriver Svensk Handel.

Annons