Pandemin slog hårt mot stadskärnor – kräftgång för handeln

Men mindre stadskärnor har klarat pandemin bättre.

Handeln i svenska stadskärnor sjönk med 17 procent under pandemiåret 2020. Bäst klarade sig stadskärnor i mindre städer – samt dagligvaruhandeln. Det visar årets cityindex som tas fram av Fastighetsägarna och HUI. Indexet kartlägger och jämför försäljningsutvecklingen i Sveriges 107 stadskärnor.

Hemarbete och restriktioner medförde att modevaror, restauranger och kommersiell service såg en kraftigt minskad försäljning, medan svenska hotell förlorade ungefär hälften av sin omsättning. Samtidigt ökade försäljningen i dagligvaruhandeln.

Annons

Ökad dagligvaruhandel har gjort att de mindre städerna klarat sig bättre, medan effekterna av hotell och restaurangbranschens omsättningstapp slår hårt mot de större städerna, kommenterar Emma Hernell, vice vd på HUI Research.

Störst tapp i storstäder

Storstäderna stod för över 70 procent av tappet. En förklaring är att det där finns ett större utbud av hotell, restauranger, verksamheter inom besöksnäringen – samt kontorsarbetsplatser.

Samtidigt visar besöksflödesdata att storstädernas stadskärnor har sett den snabbaste återgången. Och omsättningen väntas där öka inom framför allt kultur- och tjänstesektorn. Men för att locka tillbaka människor till stadskärnorna behövs ett varierat utbud, enligt rapporten.

Våra stadskärnor utvecklas i takt med växande behov och är i ständig förändring, det är en del av stadens dna. Ju mer inbjudande en stadsmiljö är desto längre vill vi stanna där. Vi ser att den upplevelsebaserade konsumtionen som exempelvis kultur kommer få en allt viktigare roll i stadskärnorna framöver. Att hitta det unika och identitetsskapande kommer vara en framgångsfaktor, säger Anna Wiking.

Omsättningsutvecklingen 2020 jämfört med 2019 (procent)

Totalt: -17

Småstad: -1

Medelstor stad: -8

Annons

Större stad: -17

Storstad: -22

LÄS ÄVEN: Stadens cityhandel i fritt fall: Nu stänger även Stadium

LÄS ÄVEN: Forskare: Butiksdöden tilltar – Sverige illa ute: ”Går för långsamt”

Annons