Postnord höjer priserna – efter miljonförlust

“Kompensera för ökade kostnader”.

Den nordiska fraktjätten Postnord meddelade idag sina siffror för årets tredje kvartal. Omsättningen sjönk med 6 procent till 9,149 miljarder kronor. Rörelseresultatet (EBIT) vände samtidigt till -6 miljoner kronor, ner från fjolårets 65 miljoner.

Koncernens resultat minskade huvudsakligen till följd av svag utveckling inom den svenska verksamheten, där produktionskostnaderna inom primärt paket- och logistikverksamheten har varit höga i förhållande till de minskade volymerna, kommenterar koncernchefen Annemarie Gardshol.

Annons

Och nu meddelar företaget att fler nedskärningar ska ske i verksamheten.

Vi fortsätter med våra prishöjningar för att kompensera för de ökade kostnaderna. Då vi förväntar oss ett fortsatt utmanande makroekonomiskt läge framöver ser vi nu på ytterligare åtgärder för att anpassa vårt nätverk i Sverige samt ytterligare anpassningar av våra totala kostnader, kommenterar Annemarie Gardshol.

Postnord ska dock samtidigt investera i sitt nordiska erbjudande.

Att ha ett starkt helhetserbjudande som möter konsumenternas preferenser är helt avgörande. Vi fortsätter att bygga ut och optimera vårt nätverk av paketboxar och utlämningsställen. Vid kvartalets utgång hade vi 16 000 paketutlämningsställen – paketboxar och service points – i Norden.

Paketvolymerna under perioden minskade med 2 procent medan brevvolymerna minskade med 16 procent.

Annons