Postnord kan ha tagit för mycket betalt: ”Ser ständigt över modellen”

Uträkningen som gjort drivmedelstillägget dyrare än nödvändigt.

Postnord kan ha tagit för mycket betalt vid användning av det så kallade drivmedelstillägget (DMT), som baseras på prisutvecklingen på drivmedel. Det uppger källor för Ehandel.

Anledningen är att Postnord har använt en uträkningsmodell, där andelen bränsle inte är korrekt, som har gjort att handlarna har fått betala mer för frakten i samtliga av Postnords tjänster: PallEtt, Parcel, Mypack Collect och Mypack Home.

Annons

Enligt våra källor har logistikjätten legat högt över vad som egentligen anses vara ett korrekt drivmedelstillägg. Alltså där rätt andel bränsle använts i uträkningen för respektive produkt.

I april i år landade Postnords DMT över 8 procent högre än det tillägg för PallEtt som kritiker anser skulle vara korrekt. Under samma månad var Parcel och Mypack Home drygt 4 procent över korrekt DMT och Mypack Collect låg drygt 5 procent över.

Missade andel transport

Bolaget har sedan januari i år konsekvent legat mellan 0,7 och drygt 8 procent över det som anses vara det rätta drivmedelstillägget i samtliga frakttjänster. Enligt vedertagna modeller inom branschen menar våra källor att Postnord borde ha använt sig av formeln: Transport x Bränsle x Prisjustering på bränslet, för att få fram ett korrekt drivmedelstillägg.

Men Postnord har vid sin uträkning av drivmedelstillägget använt ett transportindex, som inte tar hänsyn till andel transport i den sålda tjänsten. I och med Postnords applicering av detta har även komponenter som inte omfattas av drivmedelsprisets utveckling justerats och kunderna, alltså handlarna, har fått betala för mycket. Med Postnords fraktvolymer kan det röra sig om väldigt många extramiljoner i onödan. En exakt summa går dock inte att verifiera.

Postnords uträkning har alltså endast tagit hänsyn till andelen bränsle och prisutvecklingen på bränslet. Inte hur stor andel av totalkostnaden själva transporten faktiskt står för, till exempel 35 procent, och därmed tagit betalt för en felaktig mängd bränsle.

"Kommer förfina modellen"

Värt att nämna är dock att bränsletillägget kan räknas olika från aktör till aktör. Det finns ingen lagstadgad formel att förhålla sig till. Utan mer, eller mindre, vedertagna metoder. Det kan även skilja sig från aktör till aktör vad man bakar in i tillägget. Det kan också vara svårt som kund att få en transparent bild av vad man egentligen betalar för - och varför.

Exakt varför logistikjätten har valt att räkna på det här sättet, är oklart. Postnord själva vill inte bemöta våra frågor annat än via mail och svarar heller inte direkt på frågan varför man valt en annan uträkning än den mer vedertagna.

Postnord har rätt att ta ut drivmedelstillägg enligt Postnords allmänna kundvillkor. Vi har fakturerat DMT enligt dessa villkor, låter Andreas Viefhaus, direktör för kunderbjudande hos Postnord Sverige AB, meddela via pressavdelningen.

Annons

Kommer Postnord att justera sin uträkningsmodell, och i sådana fall när och hur?

Postnord ser ständigt över modellen för DMT. Vi kommer att fortsätta att göra detta även inför 2023 genom att förfina modellen och göra den mer transparent.

Vad kommer Postnord göra för att säkerställa att rätt avgift tas ut framöver?

Postnord ser ständigt över modellen för att säkerställa att rätt avgift tas ut även framgent och att modellen motsvarar marknadens utveckling, avslutar Andreas Viefhaus.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!