PostNords nya mål efter lyckade milstolpen: ”Inte en färdig plan”

Minskade klimatavtrycket med 40 procent.

Minska klimatavtrycket med 40 procent jämfört med 2009 års nivåer. Så såg PostNords mål ut för 2020. Nu meddelar företaget att målet nåddes under årets tredje kvartal. Målet sattes 2010 och var enligt logistikföretaget ett ambitiöst mål redan då.

Att minska klimatavtrycket är en utmaning eftersom volymerna har ökat till följd av den snabba och omfattande förändringen med färre brev och fler mer transportkrävande paket, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Annons

Det är en mängd saker som legat bakom det senaste decenniets klimatframgångar, rapporterar PostNord. Dels har företaget använt sig av tågtransporter i högre utsträckning och dels har man investerat i fordon som drivs av bland annat biodrivmedel. Desutom handlar det om generella effektiviseringar och ett utökat användande av grön el. Företaget hänvisar också till minskat utnyttjande av flygtransporter, vilket ska ha att göra med ändrad lagstiftning.

PostNord har med sitt samhällsviktiga uppdrag ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Därför arbetar vi målmedvetet med att integrera klimatfrågorna i vårt produkt- och tjänsteutbud. Det har gett resultat och vi är stolta över det vi uppnått. Nu sätter vi ett nytt och mycket ambitiöst mål till 2030, säger vd och koncernchef Annemarie Gardshol i en kommentar.

Det nya klimatmålet går ut på att företaget ska vara helt fossilfritt år 2030, både gällande egna fordon och fordon som körs av företagets underleverantörer.

Vi har inte en färdig plan för hur vi ska nå målet, men vi vet att det kommer att krävas både systematiskt arbete och nytänkande. Jag ser fram emot innovationer inom alltifrån effektiv logistik och e-handel, till ökad elektrifiering och säkerställd tillgång till biodrivmedel på alla våra marknader. Vi vet också att vi inte kommer att klara dessa utmaningar på egen hand. För att lyckas nå våra mål behöver vi därför öka vårt samarbete med leverantörer, kunder och konsumenter, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord.

LÄS ÄVEN: Den långa vägen till miljövänlig frakt

Annons