PostNords resultat mer än halveras – paketvolymerna dalar

“Omfattande åtgärder vidtagna”.

Den nordiska logistikjätten Postnords omsättning minskade med runt 5 procent under det andra kvartalet. Totalt sålde man för 10 miljarder kronor.

Och trots att rörelseresultatet (EBIT) var positivt på 214 miljoner kronor så förbereder man sig för svårare tider. Samma period i fjol var resultatet dock 518 miljoner kronor, så det har mer än halverats.

Annons

Den största anledningen till tappet ska vara att paketvolymerna minskade med 7 procent under kvartalet. Minskningen i paketvolymer, som vanligtvis ökar, tillskrivs B2C-marknaden. Brevvolymerna sjönk även de med 12 procent.

Vidare påverkas resultatet fortsatt negativt av högre transportrelaterade kostnader till följd av inflation, ökade drivmedelspriser samt kapacitetsbrist till följd av EU:s mobilitetspaket och kriget i Ukraina. En stor del av de ökade drivmedelspriserna har vi lyckats kompensera för med drivmedelstillägg, kommenterar Annemarie Gardshol, koncernchef.

Postnord ska nu ha vidtagit "omfattande åtgärder" för att hantera en "fortsatt utmanande omvärld".

Utvecklingen av paketvolymerna business-to-consumer under resterande del av året väntas fortsatt vara svag. Oro för privatekonomin hos konsumenter och minskad köpkraft skapar osäkerhet på e-handelsmarknaden. Det kompenseras till viss del av att vi förutser en stabil utveckling för business-to-business-volymer, säger Annemarie Gardshol om situationen.

Om vi bara kikar på Postnord Sverige så landade omsättningen på strax under 6 miljarder kronor, en minskning som också ligger på 5 procent. Paketvolymerna i Sverige dalade dock "bara" med 4 procent och breven backade med hela 14 procent.

E-commerce & Logistics-affären växte med 8 procent, drivet av ökad omsättning inom verksamheterna business-to-business och tredjepartslogistik. Däremot minskade business-to-consumer-volymerna i kvartalet, skriver Postnord om den svenska verksamheten.

Annons