Priserna nådde nya rekordnivåer – det blev dyrast

Men en kategori blev billigare i december.

Det mesta blev dyrare under 2022, inte minst el och mat. Men i USA har det vänt. I veckan stod det klart att prisuppgångarna där nu har mattats av och börjat vända nedåt.

Inflationen i USA i december låg på 6,5 procent, mot 7,1 procent månaden innan. Men i Sverige har vi ett annat läge, som är nedslående för inte minst handeln.

Annons

Den svenska KPIF-inflationen steg nämligen till 10,2 procent i december, enligt färska siffror från SCB. Det är en ny toppnotering och  överträffade analytikernas förväntningar. De räknade med prisuppgångar på 9,7 procent.

Bred prisökning

Elpriserna klättrade med totalt 28,8 procent i december, jämfört med månaden innan. Och den dyrare elen bidrog mest till inflationsökningen. Samtidigt steg livsmedelspriserna med 18,6 procent, under helåret 2022.

Inflationstakten påverkades av en bred prisökning inom livsmedel, där de främsta bidragen kom från mjölk, ost och ägg, kött samt bröd och övriga spannmålsprodukter, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Uppgång på 45 procent

Men drivmedelspriserna backade i december, med -8,6 procent. Sett till helåret 2022 rörde det sig dock om en prisuppgång på 16,7 procent på drivmedel.

Elpriserna ökade med drygt 45 procent under det gångna året, vilket utgjorde ett stort bidrag till inflationstakten. Priserna steg också för drivmedel och bilar, vilket bidrog till ökade transportpriser.

Annons