Qliro fortsätter positiva trenden – vinst tre kvartal i rad

Betalbolaget vänder till vinst igen.

Qliro har under morgonen släppt sina siffror för det tredje kvartalet. Betalbolaget fortsätter att växa och kan visa upp en ökning med 10 procent. Något som innebär att rörelseintäkterna landade på 112,6 miljoner kronor under perioden. Att jämföra med 102,3 miljoner i fjol.

Rörelseresultatet (EBT) skrivs till 1,7 miljoner kronor. Klart bättre än minusresultatet på -26,9 miljoner under det tredje kvartalet 2022.

Annons

Resultatet för perioden landade på 0,7 miljoner kronor (-21,8), och på 2,5 miljoner kronor justerat för jämförelsestörande poster (-11,6).

Trots en generell svag utveckling inom e-handelssektorn, kan vi stolt presentera både fortsatt tillväxt och vårt tredje lönsamma kvartal i rad. Dessutom har vi tecknat avtal med nya kunder inom både SME och Enterprise, skriver Qliros vd, Christoffer Rutgersson, i vd-ordet.

Annons