Qliro kastar ut de finansiella målen – uppdelning i fokus

Rörelseresultat på minus 42,9 miljoner.

Qliro Group rapporterar idag sina siffror från halvåret som gått och andra kvartalet 2020. Omsättningen för Q2 landar på 683,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 732,8 miljoner samma period i fjol. Rörelseresultatet sjönk samtidigt till minus 42,9 miljoner, från 1 miljon förra året.

Som vi vet står dock Qliro Group inför en uppdelning av verksamheten där Qliro AB, CDON och Nelly ska bli separat listade bolag. I samband med kvartalsrapporten så meddelar Qliro Group att man nu tar bort dotterbolagens tidigare finansiella mål. Koncernens mål för 2020 är nu primärt att slutföra uppdelningen.

Annons

Trots uppdelning på agendan och en härjande pandemi så ska CDON ha ökat försäljningen med 44 procent under kvartalet, och de externa handlarnas försäljning med 106 procent.

CDON Marketplace utgör nu kärnverksamheten och detta segments bruttoresultat växte med 87 procent och stod för tre fjärdedelar av totalt bruttoresultat, skriver koncernchefen Mathias Pedersen i samband med rapporten.

Även modebutiken Nelly sägs ha gått hyfsat under omständigheterna, även om de totala intäkterna sjönk.

Nellys omsättning var i nivå med ifjol i Norden trots en mycket svag marknad samt minskade utanför Norden i linje med tidigare kommunicerat fokus på hemmamarknaden.

Betalbolaget Qliro AB ökade på flera fronter men såg ett minskat rörelseresultat delvis påverkat av Covid-19.

Qliro AB växte affärsvolymen, låneboken och antalet handlare under kvartalet, samt intäkterna justerat för engångsposter. Genom detta stärkte bolaget sin marknadsposition och verksamheten utvecklades enligt plan.

Annons