Räddade Teknikmagasinet – nu är nya ägarna i rekonstruktion

"Skuldbördan har blivit för stor".

Ambia Trading Group, som äger Isolda, Teknikmagasinet, Appricot Life, Introcom, Selector Logistik och Presens, har försatts i rekonstruktion.  Bolaget har skulder på över 3,3 miljoner kronor till leverantörer och har gått i borgen för dotterbolagen till ett belopp på 53,3 miljoner kronor.

Man har tidigare tvingats försätta Digital Inn i konkurs och det tillsammans förvärvet av inkråmet i Teknikmagasinet har gjort situationen allt svårare för koncernen. Som om inte detta vore nog, så fick man även avvakta med en nyemission som skulle tillföra runt 150 miljoner kronor, på grund av pandemin. Den ska även ha påverkat försäljningen negativt överlag.

Annons

Skuldbördan har blivit för stor för att man ska kunna mäkta med den. De kommersiella orsakerna bakom kan jag dock inte uttala mig om. Men driften av dotterbolagen kommer inte att ändras på något vis under den pågående rekonstruktionen, säger rekonstruktören Hans Liljeblad, Hellström Advokatbyrå, till Ehandel

Ambia kommer nu att titta närmare på vilka delar i verksamheten som "har ekonomiska förutsättningar att drivas vidare".

Kan det bli aktuellt att sälja delar av verksamheten?

Det finns inga sådana planer just nu.

Annons