Ras för e-handeln – mathandlare i fysiska butiker igen

"Höga jämförelsetal".

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 0,1 procent under oktober 2021 – jämfört med motsvarande månad 2020. Det visar branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels senaste Dagligvaruindex. Den relativt låga ökningen kan förklaras av de höga jämförelsetalen i oktober 2020, skriver branschorganisationen i ett pressmeddelande.

Försäljningen i e-handeln sjönk under månaden med 2,7 procent. Hemleveranserna minskade också med 1,2 procent – medan upphämtning i butik var ned med 4,5 procent.

Annons

E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i oktober till 4,9 procent. Detta kan jämföras med e-handelns andel på 7,8 procent i mars i år. Det är också den månad som haft den högsta e-handelsandelen hittills, framgår det.

Det är viktigt att komma ihåg att även e-handelns försäljning mäts mot höga jämförelsetal, vilket bidrar till den negativa tillväxten i oktober. E-handelstillväxten var stark under hela förra hösten och i oktober förra året såg vi en e-handelstillväxt om 83,7 procent, kommenterar Karin Brynell.

"Relativt svag tillväxt"

Försäljningsutvecklingen i butik ökade däremot till 0,2 procent under månaden. Det var den femte månaden i rad med en positiv utveckling i butikshandeln, framgår det. Kalendereffekten beräknas till -0,7 procent för oktober månad, vilket ger en kalenderjusterad tillväxt på 0,8 procent.

Den fysiska butikshandeln stod för hela tillväxten i dagligvaruhandeln under oktober månad. Totalt ser vi en relativt svag tillväxt. Men tar man hänsyn till kalenderförutsättningarna ligger den totala försäljningstillväxten på 0,8 procent, kommenterar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Annons