Regeringen blixtaktiverar nya lagen – här är nya kraven på handeln

Riskerar bötesstraff.

Den nya pandemilagen, som gör det möjligt för regeringen att begränsa antalet besökare på till exempel gym och i gallerior, började gälla i går. Redan dag ett passade regeringen på att använda den nya lagen till att införa ett maxtak gällande besökare i butiker.

LÄS ÄVEN: Pandemilagen på plats - nu kan butiker tvingas stänga

Annons

"Har förståelse"

Från och med nu ska varje besökare ha tio kvadratmeter till sitt förfogande när hon eller han vistas i en butik. Det ska också framgå utanför butiken hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Så det är butikens ansvar att säkerställa att detta följs. Länsstyrelserna bedriver tillsyn och kan bötfälla butiker som inte följer lagen, säger Hans Tjernström, presschef på Svensk Handel till Ehandel.

Enligt Hans Tjernström har förändringen tagits väl emot av den absoluta merparten av Svensk Handels medlemmar. Även om det bara har hunnit gå en dag är hans uppfattning att de flesta lyckats få de nya reglerna på plats.

Han menar att många handlare har efterfrågat tydligare instruktioner under de senaste månaderna då rekommendationerna i stort har varit ganska allmänt hållna. Strax före jul uppmanades exempelvis handlare att själva sätta lämpliga maxtak för besök, något som dock inte behövde kommuniceras till kunderna.

LÄS ÄVEN: Svensk Handel om butikernas maxtak: "Inte tagit beslut"

Vi har förståelse för att det här behövs och vi välkomnar att man bryter det här limboläget som vi har varit i. Att det blir tydligare vad som gäller är bra även om det är ganska kort varsel. Lite framförhållning hade underlättat.

Kritik mot bristande information

Det Svensk Handel däremot ställer sig kritiska till är att det inte framgått hur drabbade företag ska ersättas. Hans Tjernström berättar att det finns en stor frustration hos många handelsföretag som upplever att de befintliga stöden dels är för små i omfattning och dels tar alldeles för lång tid på sig att nå ut.

Butikerna står med fasta kostnader som tickar på och på många håll är reserverna redan slut. Kommer man med den här typen av restriktioner, som faktiskt innebär att man helt kan stänga butiker, så måste man också berätta hur man ska ersätta företag som drabbas. Och det har inte gjorts.

Annons

En del butiker har uttryckt att de hellre hade stängt helt och fått ersättning. Samtidigt är det så för många i handeln att det finns en rad utmaningar men just trängsel är inte en av dem. Att då pekas ut som den stora risken för smittspridning blir nästan hånfullt.

Vad får ni för gehör från regeringen när ni tar upp det här med ersättning?

De säger att de förstår företagens situation och att de jobbar på det och ska återkomma. Men vi tycker ju att det borde ha varit med direkt, samtidigt som restriktionerna presenterades.

Den tillfälliga pandemilagen, som alltså gör det möjligt för regeringen att införa ett maxtak gällande besök i exempelvis butiker, gäller till och med den 30 september i år.

Annons