Svensk Handel om butikernas maxtak: ”Inte tagit beslut”

Vill inte sätta en siffra.

Alla butiker måste sätta ett maxantal gällande besökare som får vistas i butiken samtidigt. Det står klart sedan regeringen den 18 december presenterade nya coronarestriktioner. Hur högt maxantalet ska vara är dock upp till varje enskild butik att avgöra.

"Bedömning från fall till fall"

Lättare sagt än gjort, tänkte branschorganisationen Fastighetsägarna, som tidigare i dag gick ut och föreslog att köpcentrum skulle hålla sig till en person per 10-20 kvadratmeter.

Annons

LÄS ÄVEN: Nya rådet till handeln: Så många ska max vara i lokalen

Det tak ett köpcentrum väljer gäller dock inte för butikerna i köpcentrumet. De ansvarar själva för att ta fram lämpliga maxtak. Och någon exakt riktlinje från Svensk Handel finns i dagsläget inte att tillgå.

Vi har medvetet valt att inte sätta en siffra utan det är en bedömning som måste göras från fall till fall, säger Sofia Stigmar, jurist på Svensk Handel, till Ehandel.

Från Svensk Handel har man istället valt att kommunicera ut lösare riktlinjer som "notera att maxantalet varierar från butik till butik och att åtgärderna måste anpassas i varje enskild butik" samt "det finns ingen precis beräkningsmodell för hur du räknar ut ett maxantal, utan du som handlare måste göra en enskild bedömning utifrån din butiksmiljö".

Inget kommunikationskrav

Enligt Sofia Stigmar är det svårt att ange en siffra eftersom det är en mängd saker som påverkar situationen. Det kan till exempel handla om hur man har möblerat i butiken, vilken typ av varor man säljer och vilken kundgrupp man har.

Det man ska ha med sig också är att det inte finns något krav på att kommunicera ut sitt maxtak till kunderna, utan det är något man behöver ha internt för att säkerställa att man undviker trängsel i lokalen.

Precis som Fastighetsägarna lyfter Svensk Handel fram vikten av samarbete mellan olika aktörer för att nå så bra lösningar som möjligt.

Men för handlare som verkligen inte vet hur de ska göra, är då inte Fastighetsägarnas siffra bättre än ingenting?

Annons

Utmaningarna i köpcentrum och butiker skiljer sig åt och vi har inte tagit beslut angående om vi ska stå bakom den siffran. Det viktigaste är att göra en bedömning för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Vi diskuterar frågan om maxantal löpande med Folkhälsomyndigheten, avslutar Sofia Stigmar.

Annons