Regeringen slår tillbaka efter kassa-kritiken: ”En grov överdrift”

Vill stoppa företag som "knuffar in" kunder i dyrare lösningar.

"Det här sättet att omyndigförklara människor känns mycket märkligt". "Att vara myndig innebär att ta eget ansvar detta är inget som regeringen ska styra över". "Det är olyckligt om man ska börja med överförmynderi och med det dumförklara kunderna".

Nej, kritiken från e-handeln har inte varit nådig sedan det stod klart att regeringen vill se en ändrad lagstiftning för landets e-handelskassor. Enkelt förklarat är beskedet att betalningsalternativ som innebär att kunden ges kredit inte får vara förifyllda eller ligga överst i raden av betalningsalternativ.

Annons

LÄS ÄVEN: Regeringen vill förbjuda många av dagens e-handelskassor

"Begränsar inte på något sätt"

Nu tar Finansdepartementet bladet från munnen och bemöter kritiken i ett mejl till Ehandel.

Lagändringen begränsar inte på något sätt kunder att välja de betalalternativ de vill. Det gör det dock lite svårare för de företag som tjänar pengar på att kunder knuffas in i dyrare lösningar. Att kalla en sådan förändring för överförmynderi är ju uppenbart en grov överdrift.

Bortsett från gruppen som inte tycker att det är regeringens sak att utforma e-handelskassor, så finns det också en del frågetecken kring hur lagen är tänkt att efterföljas. Det blir leverantörens och inte e-handlarens uppgift att se till att reglerna följs , och bland andra Klarna har framfört att det är svårt för en utomstående leverantör att utforma e-handlarens kassa.

LÄS ÄVEN: Klarna totalsågar regeringens förbud: "Oerhört oroväckande"

Kort ska delas upp

En fråga som har lyfts är vem som har det yttersta ansvaret i de fall då en och samma e-handlare har avtal med flera olika betalningsleverantörer.

Tanken är att betaltjänstleverantören i ett sådant fall ställer krav på e-handlaren. Detta sker genom att man reglerar detta i parternas avtal. I praktiken tar man alltså in en klausul som säger att e-handlaren inte får presentera kreditalternativ först eller ha ett sådant som förval. En e-handlare som bryter mot detta står risken att bli skadeståndsskyldig på kontraktuell grund gentemot betaltjänstleverantören. Om man säkrat upp på detta sätt bör man inte behöva kontrollera varje hemsida, förklarar Finansdepartementet.

Vad gäller för kreditkort? De flesta e-handlare har i dag kortbetalning som ett alternativ, oavsett vilken typ av kort det handlar om. Vi antar att de måste ändra på det då?

Annons

Enligt förslaget ska dessa kort delas upp. Detta motiveras i LRR med att det ”enligt regeringens uppfattning är det rimligt att betalaren, dvs. en konsument, på detta sätt görs uppmärksam på vilket betalningssätt som används”. Det vill säga, det ska vara tydligt för konsumenten att denne utnyttjar en kredit.

Lagändringen gällande e-handelskassornas utformning förväntas börja gälla den 1 juli 2020.

LÄS ÄVEN: Betaljättarna om nya förbudet: "Vi tvingas göra det mindre enkelt"

Annons