Regeringen vill ha ny lag för e-handelsköp: ”Utspelar sig på nätet”

"Det största som hänt på området på 15 till 20 år".

Regeringen vill stärka den svenska konsumentköpslagen och anpassa den efter EU:s nya regler. Därför lämnar man i dag in en proposition till riksdagen med en rad nya förslag.

Bland annat ska regler kring digitalt innehåll bli tydligare. Och säljaren föreslås få en längre tidsfrist på sig att bevisa att det inte fanns något fel vid köp av varor.

Annons

Det här förslaget är det största som har hänt på det konsumenträttsliga området på 15 till 20 år och kommer att stärka skyddet för alla oss konsumenter. Inte minst gäller detta när vi nu utsträcker konsumentköplagen till att också täcka köp av digitala varor och tjänster, säger finansmarknadsminister Max Elger i en kommentar.

Det fullständiga innehållet finns ännu inte att tillgå, men regeringen har på sin sida listat ett antal av de regeländringar som föreslås. Och flera förslag ägnas åt att just stärka konsumentskyddet i e-handeln. Den nya konsumentköpslagen kan träda i kraft redan den 1 maj i år, om regeringen får som man vill.

Allt mer av vår vardag utspelar sig på nätet och digitala tjänster är en stor del av vår konsumtion, då måste lagstiftningen hänga med, säger Max Elger.

Några av förslagen som förs fram:

  • Regler för hur bedömningen av fel i digitalt innehåll och digitala tjänster ska göras, och vad en konsument i sådana fall har rätt att kräva.
  • Krav på att den som tillhandahåller digitalt innehåll är skyldig att göra uppdateringar under en viss tid efter köpet för att säkerställa att innehållet fungerar. Liknande krav införs för digitalt innehåll som säljs integrerat i varor, som datorer och smartphones.
  • Ett klargörande att avtal där en konsument fått tillgång till digitalt innehåll i utbyte mot att näringsidkaren får tillgång till konsumentens personuppgifter kan omfattas av lagens skyddsregler.
  • Ett stärkt konsumentskydd genom att tiden då en säljare har ansvar för att bevisa att ett fel i en vara inte fanns vid köpet förlängs till två år, från sex månader regler för köp av levande djur som tar hänsyn till att djur inte kan ses som varor bland andra och beaktar behovet av ett ändamålsenligt djurskydd.

Annons