Regeringens order: Granska smittorisk på jobbet – ”är oroad”

"Kan utsätta arbetstagarna för risker".

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en riktad tillsynsinsats där fokus ligger på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19.

Som arbetsmarknadsminister är jag särskilt oroad över smittspridningen på arbetsplatserna. Det är många som inte kan jobba hemifrån. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och behöver löpande bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Annons

Exakt vilka branscher det gäller är dock oklart i dagsläget. Det vet nämligen varken regeringen eller Arbetsmiljöverket. Det kan röra sig om allt från sjukvården till paketombud och lagerarbetare i e-handelskedjan. Vi har tidigare rapporterat om hur till exempel logistikbolag hade problem med många sjukskrivningar under våren 2020.

Arbetsmiljöverket ska i samråd med Folkhälsomyndigheten identifiera vilka branscher som är särskilt riskutsatta. Det är viktigt att myndigheterna genomför tillsyn där det finns störst behov och utifrån aktuell kunskap om smittspridningen. Det ingår i uppdraget att identifiera vilka branscher som är särskilt riskutsatta. Här ska Arbetsmiljöverket enligt uppdraget föra dialog med Folkhälsomyndigheten, och arbetet ska påbörjas omedelbart, säger Eva Nordmark i en skriftlig kommentar till Ehandel.

LÄS ÄVEN: Så klarar e-handeln pandemin: ”Många sjukskrivningar”

Annons