Rekordår med vinst för den gröna e-handeln: “Kronan på verket”

Slog 60 miljoner.

Att Wexthuset växer är ingen nyhet. Den gröna e-handeln har ökat sin omsättning rejält de senaste åren. 2020 växte nätbutiken med 75 procent till över 48 miljoner, men med ett negativt resultat på 2,5 miljoner.

Nu har dock företaget vänt till svarta siffror, och inte bara det. Omsättningen i fjol passerade nämligen 60 miljoner (61,5) samtidigt som man levererar ett rörelseresultat på cirka 800 000 kronor.

Annons

Vi är väldigt glada att fortsätta den fina tillväxten 2020 med en bra tillväxt också 2021. Kronan på verket är att vi nu också för första gången har levererat ett positivt resultat. Året började med en försäljningsökning med över 100 procent, likt 2020, vilket naturligtvis var väldigt roligt, säger Wexthusets grundare och vd Lena Ljungquist till Ehandel.

“Hade haft en ännu högre omsättning”

Den starka försäljningen hade dock en baksida.

Tyvärr innebar detta att många av våra allra viktigaste storsäljare sålde slut tidigt på säsongen. Någon påfyllning i tid var inte möjlig på grund av produktions- och leveransstörningar orsakade av pandemin. Sannolikt hade vi annars haft en ännu högre omsättning.

Vi frågade Lena Ljungquist om det var något speciellt de gjort under året som ledde till det fina resultatet.

Att vi fortsätter öka beror på ett ökat odlingsintresse, men jag tror också att intresset för att handla hållbart håller i sig och ökar. Där har vi en ledande position i branschen både vad gäller produkturval och leverans.

Lena berättar också att de alltid arbetat långsiktigt och att de ser detta som ett bra kvitto på det arbete de lagt ner.

"Ovanligt ryckig försäljning"

Så hur har det sett ut under 2022? Ett tufft år för många e-handlare. Wexthusets försäljning ska i alla fall ha börjat starkt även i år, men tempot avtog i början av mars.

Därefter har försäljningen varit ovanligt ryckig och vi kommer inte helt att matcha omsättningen 2021.

Annons

Nu ligger inte oväntat fokuset på lönsamhet och att rusta upp inför nästa är.

Vi har dock fortsatt jobba med leverantörsavtal, sortiment och processer och ser att lönsamheten ökar. Därutöver lägger vi stort fokus på vår branding, faktabanken med över 1000 odlingsråd och trädgårdsinspiration och bygger organisation och lager för att stå starka inför 2023, avslutar Lena Ljungquist.

Annons