Rekordförsäljning för familjeägda företaget – prickade 4 miljarder

Positiv formkurva för koncernen.

Förra året gjorde allt annat än ont för familjeägda AJ. Koncernen, som säljer produkter och tjänster för att inreda arbetsplatser, nådde nämligen en historisk milstolpe när man för första gången prickade 4 miljarder kronor i omsättning. Att jämföra med 3,4 miljarder under 2021.

Det var dock inte det enda som pekade uppåt. Resultatet, efter finansiella poster, steg det med från 319 till 391 miljoner kronor.

Annons

Man hann även med att plocka på sig ett par förvärv i form av en konkurrent, samt en producent.

Koncernen har under 2022 förvärvat Stockholm Inredingsinvest AB, med säte i Stockholm, inklusive dotterbolag. I förvärvet ingår varumärket DPJ Workspace. Koncernen har även förvärvat AJ Kalvarija, med säte i Kalvarija, Litauen. Fabriken tillverkar bland annat stoppade möbler, skriver de i årsredovisningen

De verkar alltså inte finnas någon hejd på tillväxten för stunden och bolaget har tagit höjd för fortsatt ökad försäljning.

Under året har utbyggnad för att fördubbla lagerytor på centrallager i Halmstad färdigställts. I Polen har utbyggnad för att öka kapaciteten i vår planmöbelfabrik färdigställts, skriver de.

Trots framgångarna saknas det inte utmaningar. AJ:s inköp och försäljning sker i utländsk valuta och med den svaga kronan kan det komma att svida en aning.

Effekterna av valutakursförändringarna påverkar koncernens resultat vid omräkning av de utländska koncernbolagens resultaträkningar till svenska kronor, skriver bolaget

Annons