Resultat och omsättning mattas av för Rugvista: ”Lägre köpkraft”

"Jämförelsetalet från 2021 var ett rekordkvartal".

Matthandlaren Rugvista kan precis som många andra e-handlare blicka tillbaka på ett utmanande 2022. Något som också står klart när bolaget idag släppt siffrorna för det fjärde kvartalet, oktober till december.

Rugvistas nettoomsättning sjönk under kvartalet med 6,7 procent till 204,1 miljoner kronor (218,8). Samtidigt backar rörelseresultatet till 36,4 miljoner, från 40,3 miljoner för samma period föregående år. Den organiska tillväxten var -12,7 procent (7,0).

Annons

Tillväxten påverkades av hushållens lägre köpkraft, kronans värdeminskning jämfört med framför allt euron samt att jämförelsetalet från 2021 var ett rekordkvartal, skriver Rugvistas vd, Michael Lindskog, i en kommentar till rapporten.

Starkt fokus gav lönsamhet

E-handlaren sticker inte under stolen med att 2022 varit ett tufft år på många sätt och som präglats av kriget i Ukraina, makroekonomisk osäkerhet med hög kostnadsinflation och högre räntor. Något som resulterat i minskad köpkraft för hushållen på de flesta marknader.

Men trots utmaningarna säger Lindskog att e-handelsbolagets fokus på lönsamhet gett önskad effekt och att man givet förutsättningarna kunnat leverera lönsamhet både för sista kvartalet och året som helhet.

Under 2022 fick vi se prov på styrkan i vår Direct-to-Consumer affärsmodell. Mycket tack vare den kunde vi effektivt navigera marknadsläget och leverera god lönsamhet. Vi är fortsatt finansiellt starka med likvida medel på 140 miljoner.

Annons