Resultatet föll – nu ska de spara pengar: ”Under vår målsättning”

Levererade tillväxt på bekostnad av lönsamheten.

Synsam har gjort bokslut för 2022 och visar upp positiva tillväxtsiffror, med tanke på omvärldsläget. Omsättningen ökade med 10,3 procent till 1,371 miljarder kronor. Ebitda backade förvisso, men endast från 296 till 273 miljoner.

Synsam lyckades i denna marknad generera organisk tillväxt på 11 procent och like-for-like tillväxt på 7 procent, vilket innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Denna tillväxt har dock skett till en högre kostnad och lönsamheten minskade under 2022 till en ebitda-marginal om 23 procent, något under vår målsättning på medellång sikt, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef på Synsam Group, i ett uttalande.

Annons

Bolaget har därför inlett ett sparpaket, eller kostnads- och omstruktureringsprogram, som ska minska kostnaderna med 102 miljoner i år och 129 miljoner nästa år, jämfört med 2022.

Utöver detta kostnadsprogram ser vi också över om ytterligare åtgärder bör vidtas. Syftet är att generera en fortsatt stark tillväxt och samtidigt stärka ebit, säger Håkan Lundstedt.

Synsam Groups aktie är i skrivande stund ned drygt 0,40 procent och kostar runt 42 kronor.

Trots det höga inflationstrycket så visar vi att vi kan leverera en stabil bruttomarginal per land i vår affär, vilket visar på kvalitén i den underliggande verksamheten gällande de produkter och tjänster som ingår i vårt kundlöfte, säger Håkan Lundstedt.

Annons