Resultatet svajade för Dustin: ”Marknaden är svårbedömd”

Men försäljningen steg.

Dustin tuffade på och ökade försäljningen med 3,2 procent till 3 271 miljoner kronor under sitt tredje kvartal. Däremot gick det inte lika bra för resultatet (EBITA) som föll från 124 till 106 miljoner kronor.

Marknaden är kortsiktigt svårbedömd, men vi har en långsiktigt attraktiv position. Digitaliseringstakten i samhället med en ökande onlinehandel och större behov av mobilitet har accelererat, drivet av coronapandemin. Vi ligger rätt för dessa trender vilket gjort det möjligt att öka tempot i vår transformation, kommenterar Thomas Ekman, vd och koncernchef på Dustin, siffrorna.

Annons

E-handelsjätten har tidigare i år lagt ned 14 kontor och sagt upp personal i Norden för långsiktiga besparingar som aktualiserats av det rådande läget. Något man flaggar för kommer att medföra goda effekter på resultatraden framgent.

Sammantaget har vi efter omständigheterna utvecklats väl under tredje kvartalet. Våra genomförda och planerade kostnadsbesparingar och investeringar kommer att bidra positivt till resultatet, skriver Thomas Ekman i rapporten.

Han tror även att marknaden kommer att stabilisera sig inom en relativt snar framtid.

Vår bedömning är att vi kommer se en återgång till ett mer stabilt och normalt marknadsläge under senare delen av 2020.

Annons