Resultatras för H&M: ”Kraftigt höjda råvaru- och fraktkostnader”

Därför föll klädjättens vinst i fjol.

H&M är här med ett rykande färskt bokslut för 2022. Men det blev en rejäl resultatmiss i fjärde kvartalet, alltså perioden mellan september till och med november, i bolagets brutna räkenskapsår. Rörelseresultatet uppgick till 821 miljoner kronor, mot 6,2 miljarder under motsvarande kvartal året innan. Vinsten uppges ha slaktats efter uttåget från Ryssland. Men det pågående sparpaketet har också bidragit.

Efter att ha lagt det mesta av de negativa effekterna från pandemin bakom oss utbröt kriget i Ukraina. Vi valde då att snabbt pausa försäljningen i berörda länder för att senare avveckla verksamheten i Ryssland och Belarus. Vårt beslut att avveckla verksamheten i Ryssland, som var en viktig och lönsam marknad har haft en stor negativ påverkan på vårt resultat. De kraftigt höjda råvaru- och fraktkostnaderna, samt en historiskt stark US-dollar ledde till omfattande kostnadsökningar för varuinköpen, kommenterar vd:n Helena Helmersson.

Annons

Rörelsemarginalen sjönk samtidigt till 1,3 procent under det fjärde kvartalet, ned från 11 procent under motsvarande period föregående år.

Istället för att höja priserna fullt ut till kund valde vi att förstärka vår marknadsposition ytterligare. Till detta kom ökade energikostnader samt en engångskostnad för effektiviserings- och kostnadsprogrammet som påbörjades i slutet av året. Den sammantagna effekten av dessa faktorer gav en negativ resultatpåverkan i fjärde kvartalet om totalt cirka 5 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

"Försäljningen har börjat bra"

Omsättningen ökade samtidigt med totalt 10 procent, till 62,43 miljarder kronor. Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie, i nivå med föregående år. Under 2023 är målet att öka investeringarna, från 7 till 10 miljarder. Några fokusområden är ny teknik, såsom AI. Och Helena Helmersson är övervägande positiv om framtiden.

Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar, finns det goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Vi står därför fast vid vårt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024, konstaterar vd:n och tillägger:

Till detta kan under andra halvåret också läggas den positiva effekten av effektiviserings- och kostnadsprogrammet som på årsbasis beräknas ge 2 miljarder kronor.

Annons