Revolutionrace växte kraftigt – men tror på tuffare tider: ”Vilket år!”

Tyskland räddade det fjärde kvartalet.

Det var ömsom vin ömsom vatten när Revolutionrace rapporterade sitt fjärde kvartal, strax efter beskedet att medgrundaren Pernilla Nyrensten lämnar vd-rollen.

Tillväxten skrevs till 16 procent och innebar att försäljningen landade på 318 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades med 9,4 procent till 73 miljoner.

Annons

Men hemma i Norden gick det trögt. Där sjönk omsättningen med 12 procent. Istället var det DACH-länderna, Tyskland, Schweiz och Österrike, som var dragloket. Där ökade försäljningen med 37 procent. Framför allt drivet av den tyska marknaden.

Mot bakgrund av det mer utmanande marknadsklimatet är jag extra stolt över Revolutionrace utveckling under det fjärde kvartalet. Vi noterar en fortsatt god efterfrågan på både nya och etablerade marknader och har genom goda lagernivåer och vår digitala expertis lyckats bibehålla fortsatt hög tillväxt, skriver Pernilla Nyrensten i rapporten.

När man sedan summerade sitt första verksamhetsår som noterat bolag, kunde man konstatera att försäljningen var nära att pricka 1,4 miljarder. Det motsvarar en tillväxt på 48 procent. Rörelseresultatet stärktes även det, med 59 procent, till 366 miljoner.

Tillväxten kan dämpas

Sett över helåret växte man Norden med 10 procent, i DACH-regionen med 81 procent och övriga världen med 76 procent.

Vilket år för Revolutionrace! Genom framgångsrika lanseringar på nya geografiska marknader och marknadsplatser, breddat produktutbud, utvecklad prisstrategi och ökad kundlojalitet har vi under 2021/22 lyckats växa försäljningen med nästan 50 procent till att överstiga 1,3 miljarder sek med bibehållen god lönsamhet, skriver Pernilla Nyrensten.

Så hur lyder prognosen framåt? Då ser det faktiskt betydligt mer beskedligt ut. Bolaget är förstås inte opåverkat av omvärldsläget och flaggar för att det kan bli tuffare framöver.

Med minskad köpkraft hos konsumenter, bland annat till följd av stigande inflation ökar kostnaden på digital marknadsföring, vilket kan komma att påverka vår marginal kortsiktigt. Vi ser att försäljningsvolymer online generellt har minskat och det är sannolikt att även Revolutionrace kan påverkas av detta. Vi förväntar oss därmed att försäljningstillväxten, kortsiktigt, kan komma att dämpas de kommande kvartalen, skriver Pernilla Nyrensten.

Annons
Annons