Rizzo ökar försäljningen – men förlusterna drar iväg

"Har inte tillräckligt med finansiella resurser".

Sko- och accessoarkoncernen Rizzo Group har under morgonen släppt siffrorna för det första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår, september till november 2023/2024. Och det är ömsom vin, ömsom vatten som presenteras i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 52,1 miljoner kronor. En ökning med 7,5 procent jämfört med föregående års 48,5 miljoner. Samtidigt steg koncernens försäljning i jämförbara butiker med 20 procent.

Annons

I en fortsatt utmanande marknad och bolagssituation fortsätter vi att visa positiv försäljningsutveckling. Vi har lyckats bibehålla en god marginal, trots en prispressad marknad och en låg andel egna varumärken, skriver Rizzos vd och koncernchef, Helena Morland, i en kommentar.

Hård konkurrens

På resultatraden är det däremot inte lika munter läsning. Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -15,8 miljoner kronor, att jämföra med -1,3 föregående år. Resultatet efter skatt skrivs till till -39,7 miljoner kronor (-32,6).

Enligt Helena Morland arbetar bolaget aktivt med att hitta en hållbar lösning som ska ge Rizzo rätt förutsättningar för att nå den potential som finns, kopplat till varumärken, positionering, butiksnät, expertis, medarbetare och kunder.

Trots att bolaget har ökat sin försäljning under det senaste kvartalet så är resultatet fortfarande negativt. Bolaget har inte tillräckligt med finansiella resurser för den marknad- och inköpskapacitet som behövs för att bolaget, butikerna och e-handel ska kunna nå sin fulla potential samtidigt som det är en extra hård konkurrens om konsumentens plånbok och uppmärksamhet just nu.

Annons