RugVista tappar på flera fronter: “Konsumenten är priskänslig”

"Ökning i antal ordrar och nya kunder".

E-handelsföretaget Rugvista visar upp ett första kvartal med dalande siffror. Några ljuspunkter meddelas dock.

Rugvistas första kvartal 2024 (jan-mars):

Annons
  • Nettoomsättningen uppgick till 176,1 miljoner kronor (180,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till 20 miljoner kronor (25,7)
  • Periodens resultat uppgick till 17,2 miljoner kronor (20,3).

Enligt företagets vd Michael Lindskog så såg man dock ett antal nyckeltal förbättras under perioden.

Trots ett fortsatt utmanande makroekonomiskt klimat under årets första kvartal så ser vi bevis på att våra strategiska initiativ är framgångsrika med bland annat en ökning i antal ordrar och nya kunder, säger han i en kommentar.

"Lägre nivå på ordervärdet"

Anledningen till dippen i omsättningen härleds bland annat till lägre ordervärden.

Nettoomsättningen minskade då den lägre nivån på det genomsnittliga ordervärdet från de två tidigare kvartalen fortsatte under första kvartalet och vi ser tydliga tecken på att den europeiska konsumenten fortsatt är priskänslig, säger Michael Lindskog.

Företaget har nu implementerat en rad åtgärder för förbättrad lönsamhet och dessa meddelar man har börjat ge effekt.

Oberoende av hur marknadsklimatet utvecklar sig under resten av året är vi fortsatt fokuserade på att utveckla vårt kunderbjudande och verksamheten med syfte att kontinuerligt förbättra våra möjligheter till lönsam tillväxt både på kort och lång sikt.

Annons