Rugvistas försäljning mattas av: ”Mer utmanande än vi trodde”

"Turbulent makroekonomiskt klimat".

Matthandlaren Rugivsta har – i likhet med många andra handlare – fått en lite motigare start på 2022. Samtidigt är jämförelsetalen från i fjol väldigt höga.

Rugvistas nettoomsättning sjönk med 9,1 procent till 186 miljoner (204,5) under årets första kvartal.  Rörelseresultatet backade samtidigt till 21,5 miljoner, från 39,7 miljoner året innan. Resultatet per aktie före utspädning landade på 0,81 kronor (1,58).

Annons

Vi visste att första kvartalet skulle bli utmanande med exceptionellt tuffa jämförelsetal från Q1 2021. Det visade sig bli mer utmanade än vad vi kunde ha föreställt oss, skriver vd:n Michael Lindskog, i en kommentar till siffrorna.

Lönsamma trots tuff omvärld

Samtidigt framhåller han att bolaget håller sig på mattan under kvartalet. Det fortsätter att vara lönsamt ”i ett utmanande marknadsklimat”. Han lyfter också fram att omsättningen ökade med drygt 74 procent, jämfört med Q1 2020. Och orderantalet, var med samma referenspunkt, upp med 101,9 procent. Men han passar också på att varna för ett tufft år på marknaden.

Det turbulenta makroekonomiska klimatet, med minskad köpkraft på grund av ökande inflation, säkerhetspolitisk oro samt lägre konsumentförtroende påverkade konsumentefterfrågan negativt över hela Europa under kvartalet.

Annons