Rusta går som tåget – fortsätter tuffa på mot ytterligare expansion

"En stark kassa klarar tuffa utmaningar".

Omsättningen ökar alltjämt för svenska detaljhandelskedjan Rusta. Under det brutna räkenskapsåret 2021/22 – som omfattar perioden 1 maj 2021 till 30 april 2022, uppgick koncernens nettoomsättning till 9 467 miljoner konor, vilket är en ökning med 948 miljoner kronor jämfört mot föregående år. Koncernens rörelseresultat landande på 814 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 8,6 procent.

Vi kan lägga ytterligare ett starkt år till handlingarna och därmed möta dagens utmaningar med en stark finansiell ställning. Samtidigt har vi fått ett tydligt kvitto på att vi fortsätter göra nytta för våra miljontals kunder, säger Rustas vd Göran Westerberg.

Annons

Rusta har en stadig tillväxt och följer planen med fördubblad omsättning var femte år. Företaget har även en stark kassa vilket gör planerade investeringar i nya varuhus möjliga även i tider då detaljhandeln generellt möter utmaningar, med eller utan rådande finansiell instabilitet. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Satsar på e-handel

Idag erbjuds kedjans breda sortiment av hem och fritidsprodukter till marknadens lägsta priser via 190 varuhus på fyra butiksmarknader samt genom e-handel. Ambitionen är att befästa lågprispositionen på de befintliga marknaderna och samtidigt bädda för fortsatt geografisk expansion.

Under det senaste räkenskapsåret har koncernen öppnat totalt 15 nya varuhus, varav fem varuhus i Sverige, tre i Norge, fem i Finland och två i Tyskland.

Rustas avsikt är att fortsätta investera i vår tillväxt genom både nya och befintliga varuhus samt kanaler. Ännu viktigare är att vi också investerar i ökad effektivitet genom hela värdekedjan för att fortsätta leverera marknadens lägsta priser, fortsätter Göran Westerberg.

Detaljhandelskedjan har funnits på den svenska marknaden i nära 40 år.

Annons