Rusta noteras på börsen – så mycket kostar aktien

"Detta är en stor dag".

Lågprisaktörerna går strålande just nu i lågkonjunkturen. Det är med andra ord ett ypperligt läge att ge sin in på börsen och nu är allt klart inför att Rusta ska ta steget till en notering på Nasdaq Stockholm.

Man offentliggör nu prisintervallet för aktien, som förväntas landa på mellan 43 och 50 kronor. Det innebär att marknadsvärdet för bolaget uppgår till mellan 6,5 till 7,5 miljarder kronor.

Annons

Detta är en stor dag för Rusta och en viktig milstolpe i vår fortsatta resa som en ledare inom lågpris i Norden. En börsnotering är ett naturligt nästa steg för oss mot att på lång sikt bli den ledande och mest betrodda lågprisaktören i Europa. Jag ser fram emot att fortsätta bygga verksamheten som ett noterat bolag, tillsammans med alla våra medarbetare, säger Göran Westerberg, vd för Rusta, i en kommentar.

Totalt är det drygt 45,5 miljoner aktier som erbjuds, exklusive övertilldelningsoptionen. Om den utnyttjas till fullo är det totalt 52,3 miljoner aktier, alltså 34,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget, som erbjuds.

Jag är stolt över att ta detta steg mot en börsnotering av Rusta. Jag ser det som ett bevis på den framgångsrika affärsmodell och den starka verksamhet som vi har byggt tillsammans. Jag ser fram emot att vara en del av Rustas fortsatta utveckling som noterat bolag, och de möjligheter det innebär för vår fortsatta expansion. Vi i familjerna Forsgren och Forssell kommer att kvarstå som väsentliga ägare efter noteringen och vi och ser fram emot att välkomna nya aktieägare in i bolaget, säger Anders Forsgren, som är både grundare, styrelseledamot och huvudägare.

I och med noteringen säger sig bolaget också ha en vision om att bli den ledande och mest betrodda lågprisdetaljhandeln i Europa. Man säger att det också kommer att öka kännedomen om Rusta ytterligare.

Annons