Dyster prognos för e-handelns fortsättning: ”Smittar i alla led”

Först då kan det vända.

Att e-handeln skulle få kämpa mot tuffa jämförelsetal efter att restriktionerna lyft var vida känt. Men att kampen för marginalerna skulle bli så här hård är det nog få som hade kunnat ana. I dag visade Svensk Handels e-handelsindikator att branschens omsättning backat med 20 procent i juni och 11 procent i juli, jämfört med förra året.

Att junisiffran var på minus 20 procent, det var nog lite oväntat stort. Julisiffran på minus 11 procent var nog mer i linje med min förväntansbild. Men sen kan det bero på tillfälligheter också. Juni 2021 var en liten topp och vad det berodde på är oklart, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, till Ehandel.

Annons

Dessvärre ser det inte ut att bli lättare under hösten och vintern. Rapporterna har strömmat in om högre energipriser, stigande räntor och en inflation som ännu inte nått sitt tak. Något som kommer att pressa handeln ytterligare.

Den höga inflationen smittar i alla led. De prisökningar handeln möter är ännu högre än konsumentprisinflationen. Handlarna kan inte fullt ut kompensera sig för de prisökningar de möter, i många fall inte ens i närheten om vi pratar i procent. Den höga inflationen skapar högre transportkostnader, energikostnader, dyrare varor och produktion. Det gör att handelns lönsamhet pressas, när de inte kan föra vidare sina inköpskostnader fullt ut till konsumenterna.

Här är det framför allt två delar av handeln som sticker ut i dagsläget, e-handeln och sällanköpsvaruhandeln i sin helhet.

Tittar man på vår handelsbarometer så ser man att inte minst e-handlarnas framtidsförväntningar sjunkit tydligt. Det ser väldigt tufft ut inför hösten, när hushållens pengar räcker till att köpa färre saker. Det blir extra tufft för e-handeln och inte minst sällanköpshandeln.

"Blir en viss konsolidering"

Under förra veckan presenterade även Konjunkturinstitutet sin prognos, där man spår en lågkonjunktur under 2023. En bild Johan Davidsson delar.

Hela sällanköpshandeln kommer att få det tufft i höst och nästa år, kan man utgå ifrån. Det är ingen vågad gissning. Det blir tajt när hushållens plånböcker krymper.

Vi har tidigare i år skrivit om e-handlare som går på knäna och är oroliga för bolagets framtid. Vi har även sett en rad företag i branschen säga upp personal, för att klara den dagliga driften. Men frågan är hur långt det räcker. Risken är stor att det blir en utslagning, där vissa helt enkelt tvingas ge upp och andra helt enkelt köps upp.

Tittar man på renodlade e-handlare, så finns det drygt 16 000 registrerade sådana företag i dag. En del av dem är ett sorts "extraföretag", som man sköter från hemmakontoret - där är det inte lika känsligt. Men det finns många tusentals e-handelsföretag och jag tror inte att alla de kommer att överleva det här långsiktigt.

Annons

Vi kan nog se framför oss att det blir en viss konsolidering bland de renodlade e-handelsföretagen. Det hade nog skett i alla fall, men lågkonjunkturen skyndar på en sådan process.

De klarar sig bäst

De som däremot kan vara mer motståndskraftiga i blåsten är de mer välkända aktörerna, som har satsat på flera försäljningskanaler. Som finns både i det fysiska och digitala rummet.

Det är annorlunda för omnikanaler. De har en bredare palett och rider delvis på vågen att folk längtar tillbaka till fysiska butiker. Så där blir det att man tar igen på gungorna det man förlorar på karusellerna. Det är förmodligen lättare att omdisponera mellan sina försäljningskanaler.

Kan man i dag se något ljus, en vändning framför sig snart? Eller handlar det om att försöka hålla ut till slutet av nästa år?

I dagsläget förefaller det rimligt att inflationen klingar av mot slutet av nästa år. Då lättar också trycket i någon mening på räntenivåer och det blir en lättare sits för hushållen. Det finns en chans att konjunkturen börjar vända upp på allvar i slutet av 2023 och början på 2024. Men med en stark reservation för att vi har en orolig omvärld. Men man skulle kunna se framför sig en vändning där någonstans. Den dröjer dock ett tag, säger Johan Davidson och avslutar:

Sedan får man inte glömma bort att när inflationen, alltså prisökningstakten, klingar av så betyder det bara att priserna inte fortsätter att höjas lika mycket. Prisnivån kommer fortfarande vara kvar på en högre nivån än i dag. Så det tar ytterligare tid innan hushållens köpkraft återhämtar sig.

Annons