Så drabbade konkurserna Skandinavien – land för land

"Det är en dyster utveckling"

Att konkurserna gick bärsärkagång genom 2023 är ingen nyhet. Men nu vet vi exakt hur stor ökningen var över helåret - i hela Skandinavien. Creditsafe har jämfört statistik över aktiebolag i Sverige, Norge och Danmark och här har vi facit.

Sverige hade den högsta ökningen av konkurser med snudd på hisnande 31 procent. I Norge landade ökningen på 25 procent och i Danmark på 8 procent.

Annons

Ökningen må ha varit låg i Danmark, men den procentuella andelen aktiebolag som gick i konkurs var betydligt högre där. Den uppgick till 1,41 procent, att jämföra med Sveriges 1,08 och Norges 0,79 procent.

Det är en dyster utveckling att vi ser så här många konkurser i hela Skandinavien. Länderna har en snarlikt uppåtgående trend och de sämre ekonomiska tiderna med inflation, ökade räntekostnader och återhållsamma hushåll har slagit hårt i alla tre länder. Vår bedömning är att höga konkurstal kommer prägla större delen av 2024, säger Henrik Jacobsson, vd för Creditsafe Sverige, i en kommentar.

Branscherna som drabbades värst

Värt att notera är också att konkurserna slog olika hårt mot olika branscher i respektive land. I Sverige och Danmark drabbades byggbranschen värst med en ökning på 38 procent, respektive 10 procent. I Norge var ökningen 29 procent.

Tittar vi på detaljhandeln hade den det som svettigast i Norge, med en ökning på 42 procent. I Sverige ökade konkurserna i kategorin med 30 procent och i Danmark med 7 procent.

Restaurangbranschen i sin tur landade "bara" på 23 procent i Sverige. I Norge var ökningen hela 43 procent. I Danmark stannade man vid 9 procent.

"Det är anmärkningsvärt"

Att Danmarks ökning överlag ser mer modest ut beror på att konkursvågen slog till i landet tidigt 2022 och jämförelsetalen är således höga. I Sverige och Norge drog den fram som värst under 2023. Danmarks facit är alltså betydligt mer blodigt än procentsatserna gör gällande.

Det är anmärkningsvärt att se att antalet konkurser i Danmark för 2023 har nått det högsta antalet konkurser sedan 2010 och överskridit 1 000 konkurser på en månad för första gången någonsin. Denna utveckling speglar en utmanande ekonomisk tid där företag står inför unika utmaningar och behovet av anpassade strategier för att säkra sin framtida framgång, säger Morten Kofoed-Larsen, landschef för Creditsafe Danmark.

Annons
Annons