Så går det för e-handeln – bransch för bransch: ”Positivt”

Här är e-handlarna som ökar och backar mest.

E-handeln har som bekant haft det tufft under året, med stigande räntor och hög inflation. Och även under årets andra kvartal fortsatte e-handeln att backa, enligt Postnords och HUI:s senaste E-barometer. Totalt backade den svenska e-handelns tillväxt med -4 procent under årets andra kvartal.

Den digitala bygghandeln uppvisar som väntat störst kräftgång, medan apotekshandeln, inte heller särskilt oväntat, har ökat sin försäljning mest. Även kategorierna kläder och skor, samt sport och fritid bjuder på positiv tillväxt.

Annons

Brutala tider för bygghandlarna

Bygghandeln backade med hela -19 procent, jämfört med motsvarande period i fjol.

Byggvaror innebär ofta stora investeringar i hemmet, något som hushållen har varit restriktiva med på senare tid i och med sviktande samhällsekonomi och det höjda ränteläget. Det är inte bara hushållens egna byggplaner som har satts i gungning utan även byggan det av nya bostäder har minskat och ser ut att göra det under såväl 2023 som 2024. Att byggbranschen för tillfället präglas av pessimism har även resulterat i att nyföretagandet har avtagit under året, framgår det av rapporten.

Hela byggbranschen brottas dessutom med högre priser, alltså inflation, på inte minst virke, främst till följd av utbudsbrist. Det medför både höjda inköpspriser för e-handlarna inom byggsektorn – och höjda priser ut mot slutkunderna, samtidigt som kunderna blir allt fattigare.

Mat i motvind

Mathandeln tappade återigen tillväxt och den här gången med -3 procent.

Dagligvaruhandeln är en bransch som har varit extra omtalad till följd av det ekonomiska läget, och är pressad från flera håll: handlarna möter höjda inköpspriser som pressar ner vinstmarginalen, samtidigt som kunder med minskat konsumtionsutrymme är mer prisstyrda än någonsin.

Kemikalieskatten sinkar e-handlarna

Även tillväxten i kategorin hemelektronik föll tillbaka. Slutsiffran landade på -5 procent i Q2, jämfört med motsvarande kvartal 2022.

Det ekonomiska läget märks på hushållen som väntar med att göra större inköp. Under pandemin passade många konsumenter dessutom på att uppdatera sina hemelektronikprodukter, vilket betyder att uppgraderingar ännu inte är aktuella. Branschen påverkas inte bara av det ekonomiska läget, utan också av ny lagstiftning.

Ett exempel är höjningen av kemikalieskatten, som trädde i kraft den 1 juli 2023. Syftet är att minska mängden miljöovänliga kemikalier i hemelektroniken, men medför även en utmaning för handlare att hålla priserna nere. Elektronikbranschens undersökningar tyder på att varor som exempelvis tv-apparater kan bli upp till 500 kronor dyrare, går det att läsa i E-barometern.

Annons

Ännu ett superkvartal för apoteken

Även bokbranschen har det tufft på nätet och backar med -7 procent.

Svenska Bokhandlareföreningens halvårsrapport redovisas en viss återgång till fysisk bokhandel. Men ökningen för fysiska bokhandlare kompenserar inte för hela tappet online. Konsumenternas pressade ekonomi gör avtryck även här.

Däremot raketökar återigen apotekshandeln. Den här gången med 21 procent, jämfört med motsvarande period förra året. Att köpa apoteksvaror online var något som svenskarna, även de äldre, lärde sig under pandemin. Och det beteendet har hållit i sig och även tilltagit under året. Ett breddat utbud, konkurrenskraftiga priser och produkter väl anpassade för att handlas online, eldar på utvecklingen, enligt rapporten.

Ur ett last mile-perspektiv är förpackningarna ofta gynnsamma sett till sin storlek och passar för e-handel, kommenterar Marie Rudolfsson, affärsområdeschef på Postnord Sverige.

Lägre volymer i klädbranschen

Sport- och fritidssegmentet växer också, men väldigt lite, närmare bestämt med ynka 1 procent. Kategorin kläder och skor var upp något mer, med en tillväxt på 2 procent.

Just det andra kvartalet på året tenderar historiskt sett att vara gynnsamt för modehandlarna då storhelger och sommarlov lockar till att uppgradera sommargarderoben. Så var fallet även i år. Dock påverkas branschen av konsumenternas pressade läge, vilket har gjort att volymen i praktiken minskade under kvartalet, trots att försäljningen ökade, främst till följd av prisökningar i branschen. Det är färre klädesplagg och skor som säljs, men höjda priser resulterar ändå i en positiv siffra för kvartalet.

Annons