Så går det för Ica – ”högre kostnader för e-handeln”

Högre inköpskostnader oroar koncernen.

Hur går det för Ica? Jo, nu har vi svaret.

Ica Gruppens delårsrapport för första kvartalet är här. Och omsättningen ökade med 3,2 procent till 31,59 miljarder kronor (30,60).

Annons

Matförsäljningen växte samtidigt med 0,9 procent, vilket dock var lägre än marknadens tillväxt på 1,3 procent, enligt Svenskt dagligvaruindex. Som jämförelse ökade Axfoods matförsäljning med 4,1 procent – med stark draghjälp från Willys.

Vinsten eller rörelseresultatet rörde sig också försiktigt uppåt till 1,27 miljarder, jämfört med 1,26 miljarder året innan. Utvecklingen var särskilt stark hos Apotek Hjärtat.

Men det finns också utmaningar, enligt vd:n.

Just när den globala pandemin började ebba ut kastas världen in i ny osäkerhet och mänskligt lidande i och med det förödande kriget i Ukraina. Konsekvenserna är inte lätta att överblicka men för dagligvarubranschen kan vi på kort sikt förvänta oss högre varuförsörjnings-kostnader till följd av de störningar i leveranskedjorna som kriget orsakar, kommenterar Ica Gruppens vd Per Strömberg och tillägger:

Samtidigt fortlöpte vår verksamhet med flera viktiga framsteg. Vårt nya automatiserade e-handelslager i Brunna utanför Stockholm invigdes och överflyttningen av den tidigare lagerverksamheten slutfördes.

E-handeln backar

Det var framför allt Ica Sverige som presterade ett sämre resultat, till följd av uppstartskostnader kopplade till e-handeln, enligt rapporten. Bland annat gick matförsäljningen under påsken sämre än väntat.

Men att Icas nya e-handelslager i Brunna nu är igång, beskrivs som en betydande milstolpe för koncernens e-handel. Samtidigt har det hittills i år gått trögare för just e-handeln. I fjol växte den med 149 procent, medan den under årets första kvartal istället backade med 24 procent, för Ica.

I övrigt var priseffekterna i kvartalet positiva medan volymutvecklingen var negativ då covid-19 effekterna på försäljningsvolymen var betydligt mer positiv under fjolåret. I likhet med föregående kvartal är kostnaderna under pågående uppbyggnadsfasen för e-handeln och nya onlinelagren i Stockholm och Göteborg fortsatt höga med negativ resultatpåverkan som följd. Logistikkostnaderna var också högre i kvartalet, kommenterar vd:n.

Annons

Annons