Så gick det för Clas Ohlson i juni: ”Utmanande marknadsklimat”

"Sommarsäsongen startade senare än planerat".

Hur går det för Clas Ohlson? Jo, försäljningen var helt oförändrad i juni och landade på 714 miljoner kronor (714), jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt ökade online-försäljningen med 6 procent till 87 miljoner (82).

Marknadsklimatet har varit utmanande med mer avvaktande konsumenter, framförallt i Norge. Vår totala försäljning i juni var oförändrad jämfört med föregående år och försäljningen online ökade med 6 procent. Som tidigare konstaterats startade sommarsäsongen senare än planerat och vi har därför prioriterat att omsätta lager och driva försäljning med väsentligt fler kampanjaktiviteter, kommenterar vd:n Kristofter Tonström.

Annons

Finland går starkt

Mest växte försäljningen på den finska marknaden, med en uppgång på 10 procent till 82 miljoner – följt av Sverige, där omsättningen ökade med 2 procent till 327 miljoner.

Samtidigt backade intäkterna i Norge med 4 procent till 301 miljoner. Och utanför Norden minskade omsättningen med -13 procent till 4 miljoner.

Vi har under månaden även investerat i marknadsföring för att långsiktigt stärka vår position, och ser resultat av detta arbete framförallt på den finska marknaden där vår försäljningsutveckling fortsatt varit positiv.

Annons