Så kan matpriserna sänkas – avslöjar ny rapport: ”Smugit sig på”

Krångliga regler och dyra avgifter ställer till det.

Hur ska matpriserna sänkas? Den frågan ville branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel ha svar på och tog hjälp av nationalekonomen Stefan Fölster. Han har nu publicerat sin rapport: "Varför livsmedelspriser har stigit och hur de kan sänkas".

Två av punkterna som identifieras är regelkrångel och dyra avgifter som kan ligga i vägen för mer lättsmälta prislappar. Han menar att mängden regleringar och avgifter bidragit till prisökningar på livsmedel.

Annons

Det kan bland annat handla om höga kostnader för tillstånd och tillsyn, eller begränsningar som kommer med det kommunala planmonopolet.

Regleringar och avgifter som enligt utvärderingar är onödiga eller kontraproduktiva har smugit sig på under de goda åren. De har höjt livsmedelspriser väsentligt. Och regering och riksdag kan skruva tillbaka dessa för att motverka inflationen. Det är där bollen ligger, säger Stefan Fölster i ett uttalande.

Samtidigt framgår det av rapporter att livsmedelspriserna i svenska butiker inte ökat snabbare än snittet i EU. Det trots att den svenska kronan varit ett riktigt sänke, vilket i sin tur inneburit att import- och producentpriser för svenska livsmedel ökat snabbare än EU-snittet.

Man konstaterar även i rapporten att prisökningarna på maten inneburit att statens intäktsökning på moms blir dubbelt så hög som livsmedelshandelns rörelsemarginal i år. Totalt uppgår de statliga momsintäkterna till 11,7 miljarder kronor bara i år.

"Stort behov"

Slutligen framhåller rapporten att en korrigering av det kommunala planmonopolet, för bättre konkurrens, skulle kunna innebära i snitt 5 procent lägre matpriser.

Antalet regleringar, avgifter, tillstånd och tillsyner en livsmedelsbutik måste hantera ökar för varje år som går. Det driver administration, mantimmar och kostnader, vilket Fölster lyfter i på ett tydligt sätt sin rapport. Vi vet att regeringen är på gång att tillsätta ett regelförenklingsråd som ska arbeta för att minska regelkrånglet, i denna rapport ser vi tydligt hur stort det behovet är, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Annons