Så klarar du fraktprischocken i höst: ”Överväg att slopa fri frakt”

Leveranspriserna väntas rusa, här är tipsen för att hålla dem nere.

Hur mycket dyrare kan frakten bli inför den fruktade hösten och vintern? Det är frågan som speditörerna helst inte vill prata om just nu. Inte ens i runda tal. Det enda man är överens om är att dyrare, det kommer det att bli.

Vi ställde frågan till flera av de ledande aktörerna och fick svar från Best Transport och Bring, som berättar hur de jobbar för att hålla priserna nere. Men de ger också sina bästa tips hur man ska agera som e-handlare för att klara prisökningarna.

Annons

Hur mycket dyrare kan fraktpriserna bli procentuellt inför den fruktade hösten/vintern med höga elpriser?

Vi på Best reglerar detta i våra avtal med e-handlarna. Precis som för många andra varor och tjänster kommer vi att se att fraktpriserna ökar över tid, för att kompensera kostnadsökningar inom el/energi, drivmedel och fordon med mera. För oss på Best är detta en grund för vidare utveckling och investering, samt för en långsiktigt hållbar verksamhet, säger Hanna Radoncic, marknadsansvarig på Best Transport.

Även hos Bring ser man att kostnadskurvan pekar uppåt.

Just nu ser vi ökade kostnader på logistik och transport baserat på flera faktorer som slår samtidigt: ökade drivmedelspriser, en osäker världssituation samt brist på både chaufförer och fordon. Tillsammans med en ökad inflation slår det direkt på logistikflödet. De ökade priserna påverkar hela branschen, säger Matilda Adelborg, presschef på Bring i Sverige och Danmark.

Vad gör ni för att undvika alltför stora kostnader, både själva och för e-handlarna?

Vi tittar mycket på helheten, till exempel hur vi kan optimera fyllnadsgrad och ladda under tider som elpriset är lite lägre. På flera av våra terminaler har vi dessutom installerat solcellsanläggningar på taket för att säkra en mer hållbar elförsörjning, säger Matilda Adelborg och fortsätter:

Vi jobbar alltid med effektiviseringar och åtgärder för att öka kvaliteten och kostnadsoptimera. Det gör vi även i nuläget, men alla kostnader går inte att få bort genom effektiviseringar och åtgärder.

"Investerat stort"

Hos Best Transport har man också fokuserat på att effektivisera terminalen, men också på hur man kan minska bränsleförbrukningen på de olika leveransrutterna.

Annons

Vi på Best ser kontinuerligt över våra kostnader, det är en naturlig del av att arbeta ekonomiskt hållbart. Energieffektivisering är ett bra verktyg för att sänka elkostnader. Exempelvis har vår nya terminal i Jönköping extra tjocka väggar samt ett energismart ventilationssystem. Terminalen är också förberedd för inkoppling av solceller, säger Hanna Radoncic och utvecklar:

Best har under lång tid varit ledande i transportbranschen på ruttoptimering, samordning och samtransport. Och under de senaste åren har vi investerat stort i ny teknologi och egen tech-utveckling, vilket markant har ökat effektiviteten och kortat ner transportsträckorna. Det är en nyckel till att kraftigt sänka bränsleförbrukningen och därmed kostnaderna.

Vad har ni för tips till e-handlarna, vad ska de tänka på för att slippa stora kostnadssmällar på frakten?

Vi tror att det blir allt viktigare med ett bra samarbete mellan e-handlarna vi jobbar med och oss som logistikbolag. Ett exempel är att ju bättre prognoser e-handlaren kan komma med, desto bättre kan vi optimera våra transporter. Att optimera lastutrymmet är bra både kostnadsmässigt och för miljön, säger Matilda Adelborg, Bring.

"Minimera onödig luft"

Hos Best Transport lyfter man också en av de hetaste potatisarna i branschen, nämligen den fria frakten. Kanske är det dags att lägga den åt sidan, även om det skulle vara tillfälligt.

Här har säkerligen e-handlarna bra koll på sin verksamhet. Några saker som vi kommer att tänka på är: Att det nu kan vara ett bra tillfälle att överväga att slopa fri frakt och fria returer samt se över fri frakt-gränsen. Det är rimligt att den som nyttjar en tjänst också betalar en skälig ersättning för den. Att minimera onödig luft i paketen är också något som kan göra skillnad. Ju mindre paket desto fler sändningar per lastbärare och fordon, säger Hanna Radoncic och avslutar:

Och att se över inbound-logistiken. Är det exempelvis mer fördelaktigt att byta flyg mot båt?

Annons