Så kommer Metaverse förändra vårt köpbeteende: ”Helt ny affär”

"Makten över kunden kommer att ligga hos kreatörerna".

Metaverse är nästa plattform, som kommer att rita om influencerbranschen. Det menar Johnas Liljegren, Group Director Retail & Ecommerce på Meta i Norden.

Metaverse kommer att innebära att de som arbetar som kreatörer eller om man så vill, influencers, kommer att ha tillgång till en helt ny teknik. Detta kommer innebära att kreatörerna kommer att ta mer plats och ha en avgörande roll i vad som konsumenterna kommer att köpa.

Annons

I framtiden kommer kreatörerna att bli mer som en digital artist, en AI-kreatör eller en VR-kreatör. De kommer att kunna använda sin personlighet i en helt ny digital värld. Kreatörerna kanske vill se ut på ett visst sätt, klä sig på andra sätt.

Vi satsar just nu miljardbelopp på att bygga program för kreatörer. Och vi sätter ihop ramverk kring hur regelverket för publicering ska se ut, säger Johnas Liljegren.

Individen som kreatören skapar i Metaverse kan spegla hens drömmar om det budskap som hen vill förmedla.

Man investerar i sin egen identitet. Vi ser ju detta redan i Hollywood filmer, vi har svårt att avgöra vad som är verkligt och vad som är animerat.

Tekniken finns ju redan här, som sagt, men när använder vi Metaverse på det sätt som du beskriver? 

Om cirka tio år, men jag har varit på Facebook länge nu och jag kan säga att tio år går fort. Teknikutvecklingen är inte linjär, den går i språng.

Metaverse möjliggör att gränsen mellan den verkliga och den digitala världen suddas ut. Man kommer inte begränsas av att uppleva samma sak fast man inte är på samma plats.

Det är inte via telefonen, utan via annan teknik, som man kommer berätta sin story eller uppleva saker tillsammans.

Annons

Är Metaverse framtidens e-handel? 

Social commerce har vuxit mer än e-handeln sista tiden, så ja, det kan man säga. Med Metaverse kommer vi till en helt ny affär.

Annons