Så många företagare vill jobba med handel: ”Främsta drivkrafterna”

Nyföretagandet minskar samtidigt kraftigt.

De dimper ju ner då och då. Företags-undersökningarna. Och nu har en rapport vid namn Driv släppts av företaget Froda, som erbjuder lån till just företag.

Rapporten visar bland annat att de flesta svenskar drömmer om att starta ett företag inom handel. Så många som 10 procent av de tillfrågade pekar ut handeln som den mest åtråvärda företagarbranschen. Hur stor andel som primärt vill jobba med e-handel framgår dock inte.

Annons

Därefter följer den något luddiga kategorin "personliga och kulturella tjänster" på 9 procent. På delad tredjeplats hittar vi "företagstjänster" samt "hotell och restaurang" på respektive 6 procent.

Startas allt färre företag

Annars är det en rätt dyster bild som målas upp. Nyföretagandet i Sverige minskar drastiskt och konkurserna fortsätter att öka. Ehandel har exempelvis skrivit om otaliga konkurser i e-handeln under våren. Det är dock nästan uteslutande mindre e-handlare som drabbas. Större etablerade varumärken står fortsatt hyfsat stadigt på jorden.

Bara i maj gick nyföretagandet ner med 24,4 procent. Det är ett stort tillväxtproblem eftersom små och medelstora företag står för fyra av fem nya jobb, och nästan en tredjedel av de totala kommunala skatteintäkterna genereras av småföretagare, framgår det av rapporten Driva.

Unga mer positiva till företagande

Samtidigt har hälften av Sveriges vuxna befolkningsgrupp funderat på att starta eget. Det motsvarar runt fyra miljoner potentiella företagare i Sverige. Särskilt stort är intresset för att starta eget bland yngre. Två av tredjedelar bland de under 30, är sugna på att bli entreprenörer.

Och bland de som redan är företagare då? Hur ser det ut där?

Jo, drygt 6 procent av befolkningen driver företag i dag, varav 8 procent är män och 4 procent är kvinnor.

Främsta drivkrafterna är att kunna jobba med det man vill (63 procent), planera min egen tid (50 procent) och vara min egen chef (43 procent), går det att läsa i rapporten.

Invandringen ökar företagandet

Såväl företagare som de som vill starta företag är vanligtvis oroliga för den egna privatekonomin. Men samtidigt skulle fyra av tio starta ett företag om de var gjorda av pengar, alltså om kapitaltillgång inte var något problem.

Annons

Hushåll med störst inkomster är därför inte helt oväntat mest benägna att starta företag. Där uppger en majoritet, 57 procent, att de är sugna på att starta eget. Motsvarande siffra för låginkomstagarhushåll är 47 procent.

Invandringen är samtidigt avgörande för företagandet i Sverige. Drygt var sjätte företagare i landet är född i ett annat land.

Det är en större andel kvinnor bland de utrikesfödda företagarna jämfört med de inrikesfödda företagarna med två inrikesfödda föräldrar, 35 procent respektive 31 procent, skriver man och tillägger:

Bland utomeuropeiskt födda lyfter hälften att tillgång till finansiering är ett av de största hindren.

Flest företagare i Stockholm

Vidare finns en fjärdedel av Sveriges företagare i Stockholm. Totalt sett återfinns fler än hälften av företagarna i de tre storstadslänen.

Högst är andelen dock på Gotland och i Jämtland, där var tionde invånare är företagare. Desto färre finns det i Blekinge, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötland, där endast 5 procent av befolkningen är företagare.

Annons