Så många räntesänkningar blir det i år – enligt Riksbankschefen

"Önskvärt att öka takten".

Två eller tre räntesänkningar, hur många blir det egentligen under det andra halvåret? Nu finns svaret i protokollet från det penningpolitiska mötet den 26 juni.

Jag bedömer det som något mer sannolikt att vi sänker styrräntan tre gånger, snarare än två gånger, under andra halvåret, säger Riksbanskchefen Erik Thedéen.

Annons

Det går förstås inte att utesluta att man ändå landar i två stycken, men det finns en rad faktorer som i dag talar för att det blir tre. Bland annat försvagningen på arbetsmarknaden och tecken på en svagare tillväxt än väntat i Sverige.

Därför är det önskvärt att något öka takten i de penningpolitiska lättnaderna för att bidra till en låg och stabil inflation samt en balanserad utveckling av realekonomin, säger Erik Thedéen.

Det här är välkomna nyheter för väldigt många handlare, då de vi talat med redan anat ett större shoppingsug ute i stugorna efter den första räntesänkningen. Och då inflationen hållits i schack finns nu utrymme att ytterligare lätta på räntetrycket.

Min bedömning är att vi nu har en inflationsutveckling i stort sett i linje med målet. Därför är vi inne i en period då vi kan och bör minska på den penningpolitiska åtstramningen.

"Kronan är undervärderad"

Samtidigt har den svaga kronan satt käppar i hjulet på flera håll. Även om den stärkts, så är behovet stort att den utvecklingen accelereras. Även här anas en försiktig optimism från Riksbankschefen som dock inte kan ge några klara besked.

Det är svårt att finna förklaringar till den kortsiktiga volatiliteten. Jag bedömer fortfarande att kronan är undervärderad, och att den i linje med vår prognos kommer att stärkas framöver, men osäkerheten är stor, säger Erik Thedéen.

Annons